Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45
Hacı Mustafa Hayri Baba’nın Hayatı

Hacı Mustafa Hayri Baba’nın Hayatı

NESİLLERİ

Malatya’da Koca vaiz oğulları demekle meşhur, ilim ve irfanlarıyla muhitlerinde nam kazanmış, nezih Evladı-ı Mutahhareye, yani Evladı-ı Resûle dayanan geniş bir ailedir. Koca vaiz hem müderris, hem de evliyanın ulularından olup, sayılamayacak kadar kerâmeti olduğu el-ân bilinmektedir. Bizzat hayatını anlatacağımız Eş-Şeyh Es-Seyyid Hacı Mustafa Hayri Baba Hazretleri, dedesi Koca vaiz hakkında şöyle bir vakıa anlatmıştır:

4.Murat’ın yolu, Bağdat’a giderken Fırat nehrine uğrar. Atını Fırat nehrine sürerek:

– Sen Fırat, ben Murat, of the. Der ama Fırat nehri de Sultan Murad’ı atıyla birlikte sürüklemeye başlar. Bu esnada yaşlı bir zat Sultanı sudan çeker çıkarır. Malatya’ya gelen padişahın ilk işi, kendini kurtaran zatı aramak olur. Malatya valisine emir vererek bütün halkın huzurunda hazır olmasını ister. Bütün halk toplanır fakat Padişah aradığını göremez. Bunun üzerine Padişah:

– Daha kimse yok mudur, varsa gelsin, emrini verir. Bu emir üzerine Koca vaiz Hazretlerini padişahın huzuruna getirirler. Sultan Murad:

– Hocam, Halife-i Rû-yi Zemînim, niçin ziyaretime gelmedin, diye sual edince Koca vaiz Hazretleri:

– Padişahım, ilk önce biz geldik ya! Diye mukabelede bulunur. Böylece sultanı, O's statement that saving people from drowning.

FAMILY

Such decent and noble lineage from father Hacı Mustafa Hayri kaddesallah grandfather of Hazrat Munir Lord sırruh, Grandmother wife Zeynep, in which their son Mustafa Hayri, Hacı Mustafa Hayri kaddesallah father is the father of the Prophet and officers sırruh. Mustafa Hayri who is married and has two children with Ms. zahide, angered the older children. Hacı Mustafa Hayri second child with the birth of Hazrat Baba kaddesallah the sırruh 33 Hereafter referred to the day before the action was shot in Malatya Akçadağ accident. 1895 In the officers were martyred Mustafa Hayri, Akçadağ still in metfa Download.

BIRTH AND CHILDHOOD

Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness, father of the martyred 33 days after nature (m.1895). Honorary sister marries, Mustafa Hayri remain small with mother alone with the lady Zahia, but this does not last too long, Mustafa Hayri 4 Zahia mother dies at age woman caught in a cruel illness. father, Mustafa Hayri lord ago, After his mother's death left orphans by the lady Zahia Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Majesty the grandmother takes him Zeynep wife.

EDUCATION LIFE

İlk tahsilini Malatya’da tamamlayıp Eniştesi Hafız Nazif Bey tarafından İstanbul’a götürülür ve Fransız Kolejine yazdırılır. Koleje devam ederken eniştesi onu Gümüşhanevi Tekkesine götürür, burada Zâfiranbolu’lu İsmail Necati Hazretlerinden Turuk-ı Nakşiyye’nin Halidiyye kolundan ders alır. Böylece ilk olarak Turuk-ı Aliyye şerefine mazhar olur.

MEMURİYETE BAŞLAYIŞI

Tahsili sona erince eniştesinin delaletiyle ilk memuriyeti olan Harbiye’de vazifeye başlar. Bu sırada 1.Cihan harbi devam etmekteydi. Bu harple ilgili olarak Medine-i Münevvere’ye ve Basra’ya bazı harp haritalarının gitmesi gerekli olur. Prophet loving father Hacı Mustafa Hayri kaddesallah the sırruh uncle Hazrat Hafiz through whatever is done Nazif Bey, Medina-i Münevvere'ye documents are to be taken to move himself appointed officer. Document-merged and then remove the next train out to be a captain.

when he reaches the vicinity Tabuk father, Mustafa Hayride they met an officer friend. The officer himself:

– There are ways in danger, go, If he insisted that the Messenger of Allah's love does not leave her, continue to route.

After a while the train is blown up to. all the zoos, ammunition and troops would be wasted, next captain injured. Himself begins to rob the Arabs and take their guns out of the hands of soy dress. One of the mangle in the hands of the Arabs with the sırruh Hazrat Haji Mustafa Hayri kaddesallah father's soul to remain in the hands in the air so he wanted to come to salvation meant the blessed life. The officer came near again taking clothes and boots its way heirlooms father never arrive in the documents does not defect.

Cemal data by itself whether documents to be sent to Medina-i Münevvere'ye and this request is accepted and will be riding at the Medina-i Münevvere'ye a Dromedary camel. O gün Mevlit Kandiline rastlamış olduğundan umumi temizlik yapılmaktaymış. Başına giydiği Alman hasır şapkasından huylanan Araplar Resûlallah’ı ziyaretine izin vermezler. Peygamber aşığı Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, Ravza’nın dışında dolaşmaya başlar, o esnada kendisine hal galebe gelmesiyle yere düşer ve balıklama sürünerek Resûlallah’ın bulunduğu yere kadar gelir. Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz:

– Gel, ya veledi, diyerek bağrına basar, nikâbının altına alır. Hazretleri der ki:

– Üç defa Rasûlallah’ın yüzüne baktım, güneşin ziyası O’nun yanında çok sönük kalırdı…

Pilgrims on the question of the dissolution of the collapse of the Ottoman Empire, Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness Malatya will adjourn and begin to work as the cost of revenues are given official.

mARRIAGE of

Still married to the daughter Ümmühan wife and two children, but his wife would own both acute hepatitis, as well as newborn babies died eder.hac Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Hazrat Bahaeddin the first son of Haji Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh has died five years before the death of the Prophet Izmit tobacco farm in metfa Download.

Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness, ilk eşi Ümmühan Hanımın vefatından sonra Bedriye Hanım ile evlenir ve yedi çocuğu olur. Sırasıyla isimleri şöyledir: Abdulkadir, Hacı Ömer, Ali Haydar, Hacı Muhammed, Hatice, Fatma, Emine. Hatice Hanım halifeleri arasında mevcuttur. Cenab-ı Hakk hem kendini, hem de ihvanını, ehibbâsına feyziyab eylesin. Amin.

İkinci eşi Bedriye hanımın vefatıyla Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri Üçüncü olarak Şaziye Hanım ile evlenmiş ve üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Sırasıyla Zahide, Ali Rıza ve Mustafa Hayri olup ömrünün sonuna kadar beraber ve huzur içinde yaşamışlardır.

ŞEYHİ HACI MUHAMMED BABA-İ KÜRKİ (KS) Meet with the

Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness, In the dream world in one night he sees himself in Malatya Beydagı. gathered high-ranking professors were they doing interviews about the events of the day. Is the highest-ranking person who leads the prayers of someone who long cone i. Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah sırruh Holiness told the sages as the dream of Malatya Söğütlü Mosque imam Mehmet Efendi, he respected person in;

– Next time a high-ranking person in the future, The term you will get her dream would feyza.

Onbeş gün geçmeden Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri Malatya’nın Söğütlü camiinde öğle namazı kılarken ön saflarda uzun taçlı ve şeyh kıyafetli bir zat görür. İçinde o zata karşı bir sevgi başlar ve namazdan sonra evine davet eder. Hacı Muhammed Baba’nın daha önceden müridi olan Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin dayızadesi ve Malatya’nın ileri gelen zenginlerinden, alim ve müderris Hacı Hüseyin Efendi de beraber olmak üzere Hacı Muhammed Baba ile birlikte Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin evine gelirler. Akşam namazı olunca Şeyh Hazretleri Hacı Hüseyin Efendi’ye:

– Geç namazı kıldır der. Birinci rekatta Hacı Muhammed Baba’nın bir sallanmasıyla Hacı Hüseyin Efendi anında meczup olur. Bu emr-i hal nedir bilinmez! Bilahare Hacı Hüseyin Efendi, Ankara-Haymana-Yunan harbine manen memur edilir. Ceseden de gider. Hacı Muhammed Baba demiştir ki:

– Benim gitmekliğim icap ediyordu. Malatya’ya gelince Emr-İlâhi değişti ve Hacı Hüseyin Efendi vazifelendirildi.

Hacı Hüseyin Efendi, Haymana harbinden sonra bir daha Malatya’ya dönmez. Kastamonu’daki Kâdirî Dergâhına, diğer adıyla Yılanlı Dergâhına yerleşir ve ömrünün sonuna kadar da orada ikamet eder. Currently, there metfa Download. Prayer at the end of Hussein Haji and Haji Mohammad Effendi allowed Claus long conversation begins. Baba Muhammad frequently during the conversation:

– Come and get me lessons, located in Imasei. Meanwhile, Malatya Medina-i Münevvere'ye spiritual communication line installation. Some orders will reach Hazrat Sheikh Malatya in Medina. Finally at midnight, Hazrat Sheikh of prayer with the rosary every night which makes Ignorance prayer at the end of His Holiness Sheikh says:

– I'm graduating from twelve tarik. If you would like, which one will give him lessons. Thereupon Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness says:

– I've got my lessons, It does not take the action saying enough is mulling himmet. Sheikh nibs are persistently tries to give lessons and says:

– professor from the school district does not grow, the professor must read, but he gives signs of Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah sırruh Holiness says no again. Haji Mohammad father says Whereupon:

– who was holding his hand in the air car in Tabuk? He did not have anyone other than the poor for wearing a hat. Are they not good enough for you?

Then Haji Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh understood that His Holiness, To inform the establishment of communications and the Sheikh was under strict orders.

– Sir, will you anyhow course, If you desire to date, the data which it. Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness, Hazrat Sheikh's insistence on:

– I love the way followed by Sayyid Abdulkadir Geylani'nin He give than agriculture, of the. Whereupon Muhammad Baba:

– I am with the orders of this country OE, I only come for you, Kâdiriyy saying Turuk-i-i describes lessons from Alliyye. Thus, the new road is connected to a full surrender. After that, the command of Sheikh, He devoted himself to find the right consent.

One day the Prophet and Hazrat Sheikh is located near the behest of Diyarbakir. The cave is hidden with Christ's disciples, They moved out of their way to remove suffering and find after a while that cave. Şeyh Hazretleri kırk gün çile çıkarır. Mağaradan ayrıldıktan sonra Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri Malatya’ya, Şeyh Hazretleri de Diyarbakır’a döner.

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri bir ay sonra manevi bir çağrıya uyarak Şeyhini ziyaret için Diyarbakır’a gider. Orada şeyhi tarafından imtihana tabi tutulur. Daha sonra birlikte Elazığ’da ziyaretlerde bulunurlar… Bir gün yine Şeyh Hazretlerini ziyaretinde, Şeyh Hazretleri Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin üzerindeki yeni pantolonu bıçakla keser. Ayağında bulunan şalvarı, beginning with three balconies, located on the back of the crown and cloak Hacı Mustafa Hayri kaddesallah father of His Holiness the dressing sırruh says:

– do not remove or even while, he gives strict orders.

One of the sages as Malatya Haci Baba Mustafa Hayri kaddesallah the sırruh Holiness also started to deal with if they have not succeeded in drawing into its ranks. Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness, both financially and in Elazig do not forget to go on the one hand while continuing to work both spiritual. After a period of time is determined by the Malatya Governor Sheikh spiritual. Highness Sheikh a day:

– So far, I protect you. This time, bless her husband preacher. your generation has passed seventy saints, Be the first to succeed you have seventy. You because of the Prophet. Reaches Messenger of Allah, of the.

Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the realm of dreams constantly Prophet Hazrat sırruh. Begin to see our Mother Fatma. Once the taking by the hand against Mother Fatma:

– Eyes like Al-i Resul says. then the Prophet. Ali returned to our lord:

– Is not that right Ya Ali, diye sordu. O from:

– Yeah Ya Fatma, he answers. Then the Prophet. Ali (kv) Hacı Mustafa Hayri kaddesallah the Father of our Lord says to turn sırruh Prophet:

– Boy eyes like us. My eye is yours, I also get my eye. such as the one in the eye after removing parts of the Haji Baba Mustafa Hayri kaddesallah the sırruh Holiness the eye, Haji Mustafa Hayri father in the eyes of the sırruh kaddesallah replace the Prophet's own eyes. Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness, Understands the reality of this state of spilled blood stains on clothing…

One day visit to the Sheikh, Highness Sheikh 33'l coca giving praise to say:

– It is not possible to give you, but they say I'm not giving. Al, losing. If lose a malfunction of the body.

Hacı Mustafa Hayri is with the Father kaddesallah sırruh Holiness manners and start itself changes. Spiritual state through it thoroughly and then begin to appear when. Şeyhi ile dört beş sene Kutbu’l-Aktab’lık vazifesi ifa eyler. Ziyaretlerinde birçok dünyevî ve uhrevî hususlar görüşülür. Bir gün Şeyhinin manevi çağrısına kulak verip ziyaretine gittiklerinde ise, Şeyh Hazretleri ağır hastadır. Sana vasiyetim var beni dinle der:

Evlad – Ümmet-i Muhammed için canını feda edeceksin. Onlara daima tavsiyede bulunacaksın. Kelime-i Tevhid’in yolundan asla ayrılmayıp, bu nurlu yolumuzu devam ettireceksin der.

Evlad! – Bundan böyle sana on iki tarikten icazet veriyorum. Senin zamanında önemli bir harp olmaz. Senden sonra alem, başka bir alem olur. Ben-i esfel kabilesi seninle çok uğraşır fakat muvaffak olamazlar.

Evlad! – Sırra çekil. Onların şerrine uğrama. Cenab-ı Hakk seni bütün zulümlerden muhafaza eyleye. Amin. Senin vasıtanla bu tarik neşvü nemâ bulur. İleride çok halifen olur. Hazret-i Allah (cc) onları da feyziyab eyleye. Amin. Pirler ve mürşidler yardımcın olsun. Amin.

Kısa bir süre sonra da vefat eder. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri acı haberi duyunca Elazığ’ın Köğenk köyüne gelir ve şeyhinin mezarını yapar. Emanet olarak bıraktığı Hacı Ömer Hüdai Baba’dan kalan asâyı, bir adet Kâdir’i tacını, tarikat icazetnamesini ve Üzeyr (as)’ın hediye ettiği dokuma seccadeyi alıp Malatya’ya döner.

Long time goes on people Aksun. Famous events stemming from the influence of the Menemen incident Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah is spread to sırruh Prophet. First of Gümüşhanevi register the name of the dervish is removed, It is captured and executed in the place where the requested. Malatya Governor be appointed for the exercise of such matters, Calling his father Haji Mustafa Hayri kaddesallah of His Holiness the apartment sırruh, It shows that about him and withheld documents say whether cut his beard. Hacı Mustafa Hayri kaddesallah the father did not accept Holiness sırruh, governor (grudging) barber beard cut off from the police to sign. Which resulted in the discontinuation of death instead of a beard in this case, an end to the governor failed bulunarak duty, cutting the beard of the man's arm is withered after this event…

Hacı Mustafa Hayri their father sırruh kaddesallah the Prophet saw superhuman difficulties, However, one moment even though the lectures, It was not slow to establish public-dhikr. Meanwhile refika it is lost in Bedriye wife. have made sacrifices of property and life, but when the subject of Islam, Although there was no one at all in the slightest leniency.

He visited many different provinces in, The number of disciples in the subject has increased day by day. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri sayesinde Malatya’da da nice kimseler bu nurlu yolda mevcut olup velilik mertebesine erenler, nekip ve zakirler meydana gelmiştir. Ankara’da Tarik-ı Kadiriyye’nin neşri için gönderilen Salih bazı kişilerin gayretleriyle müridlerinin sayısı artar ve sık sık ihvanlar tarafından Ankara’ya davet edilir. Sonunda Ankara’ya yerleşmeye karar verilir. Ankara ve çevresinde her geçen gün mürid adedi çoğalmaya başlar. Hazret-i Üstad’ın istediği şekilde İlm-i ledün gayreti ilerlemekteydi. Mümtaz simalar meydana geliyordu..

Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness, 1963 yılında Hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan’a gitti. Bu münasebetle, çeşitli vilayetlerden Evlad-ı Resulün altın zincirine yeni yeni ihvanlar dahil olmuştur.

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri kalp rahatsızlığı dolayısıyla İstanbul’u ziyarete başlar. Yine bir İstanbul dönüşünde, bu şehre gönül verdiğini şöyle imâ eder: – İstanbul’da beş yüz meşayıh mevcut. Fakat irşâda kâfi gelmiyor, daha lazım.

Doktoru da “-Size yumuşak iklim lazım” tavsiyelerinde bulunmuşlardır. Bir süre sonra manevi bir emirle İstanbul’a yerleşilir (1965). İstanbul’da altın zincir olan Evladı-ı Resûl halkasına yeni yeni simalar katılmaya başlar. Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah are countless discoveries and wonders of His Holiness sırruh. None of them would not have the self-costing. Any condition that their means would delegate Sheikh. His miracles were all treated, but he knew the hiding and used to say,:

– I performed as I commanded. Everything that the Prophet of Allah (cc)'D.

1978 In June of the year 33 be a travel day. During this travel 84 Old was. Starting from Çankırı and neighborhood Sincan, mastiff, Ayancık, Thursday, Trabzon, Erzincan, Elazig, Ergani, Diyarbakir and Urfa are incurred. After visiting the cave Hacı Mustafa Hayri father Ayyub PBUH kaddesallah the sırruh a disciple of His Holiness the re ablution help when one Hacı Mustafa Hayri sırruh Holiness the right hand of the Father kaddesallah in meşrık, See also Mağrip left hand and hereby, as the case. Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness:

– You would see this state for many years, but did not understand. This is the original version you see as your flower. Sheikh Muhammad Baba me:

“- Hayri! I've had a lot of services to sheikh. If you did a more. A hand in song, get a hand on garpu "he prayed. God Almighty accepted his prayers, sir. In my hand I meşrık, My hand is a Maghreb. Almighty Right, this is still a time more than a decade as you showed nicknamed. The vulnerability is told on this day…

Malatya, a person is explained brethren AnlArIndAn:

– I was not a date, I have never been to the intisapl. The government banned sects thus drew me. Long as I remain in exile. One day I was in the assertion of Haji Baba Mustafa Hayri kaddesallah the Prophet sırruh. I was thinking the assertion because I have a fear of imprisonment and exile came from. He said now was a observances:

"I was the -G, dhikr Prophet in a corner of the house made. imam Ali(out) Yalınkılıç stands, In the second corner in the same way the Prophet. Fatımatü’z-Zehra Validemiz, üçüncü köşesinde Hz. İmam Hasan, dördüncü köşesinde de Hz. İmam Hüseyin (radiyallahü Anhüm) bulunuyorlar. Bunların zikrullah meclisini koruduğunu görünce korku benden gitti”…

Zikrin nasıl yapılması hakkındaki bir soruya şöyle cevap verdiler.

– Zikrullahta Darbeli olarak şiddet göstermek doğru değildir. Esma-i İlahi’nin sıhhatini bozmak harama kadar gider.

– Sağdan sola hafif sallanarak, içten gelen aşk ile Rabbimizi zikretmek, ibadetlerin en efdalidir. (İhtiyar ve rahatsız olanları ayağa kaldırmamak daha güzel olur).

– Seslere gelince, huzuru temin için hep bir ağızdan yapmak, zikir başının sesini geçmemek ve sesi çok yükseltmemek kaydıyla temin edilir. Böylesi zikre melekler iştirak ederler. Kişinin ibadetine, meleklerin iştirak etmesi makbul ibadetlerdendir.

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerine sordular:

– Aşka gelerek sayha etmek doğru mudur? Cevaben şu hadis-i şerifi okuyarak buyurdular ki:

“-Hakiki bir cezbe, dünya içindekilerin ibadetinden daha hayırlıdır.” Cezbe kendiliğinden gelen bir hal değildir. Yüce Allah (cc)’ün sıfat tecellisinden, Rasûllalah’ın şefaatından, meleklerin aşka gelen kişiye dokunmasından ve Evliyaullah’ın ilim nazarından meydana gelmektedir.

HACI MUSTAFA HAYRİ BABA KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN VEFATI

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin defin yeri olarak Trabzon Akçaabat kararlaştırılmıştır. 85 yaşında iken 17.9.1979 Pazartesi günü saat 11.30’a gelirken ani bir sayha eder. Başında Yasin-i Şerif okunurken, üçüncü eşi Şaziye Hanımdan olan oğlu Seyyid Mustafa Hayri de kulağına Kelime-i Şehadeti telkin ediyordu. Bu arada ikinci sayha olur. Kur’an okuyan müridi anlatıyor:

– Kulağımı ağzına dayadım. Titrek bir sesle “-Allahümmağfirli verhamni ve elhıkni bir refikıl-a’la” diyordu. Bunu iki defa tekrar etti. Üçüncü seferinde duayı tamamlayamadı ve son nefesini verdi.

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin vefatından sonra bütün hazırlıklar tamamlanarak Salı günü öğle namazından sonra yola çıkılır ve Çarşamba günü öğle namazını müteakiben toprağa verilir. Trabzon Akçaabat’ta toprağa verilmezden önce şöyle ilginç hadiseler meydana gelir:

Defin yerine gidilirken semada kuşlar, saflar halinde tabutun üzerinde uçmaya başlarlar. Kuş türünde sayılamayacak kadar adet vardır. Aynı zamanda o beldeyi nisbet kokusu basmıştır. Bunu orada bulunanların cümlesi duyuyordu. Böylece defin yapılır. Hacı Mustafa Hayri father kaddesallah the sırruh Holiness, daha önceden mezarının mutlaka tol halinde yapılmasını sıkı sıkı tembih etmişti. Bu sebepten dolayı üç gün sonra, Cuma günü mezar açılarak istediği şekilde yapılır. Tekrar kapatılır.

O esnada orada bulunanların cümlesine kefen üzerinden el öptürülür. Hepsi de elinin sıcak ve yumuşak olduğunu beyan ederler.

Cenab-ı Zü’l-Celal Ve’l-Kemal Hazretleri, şefaatından mahrum bırakmaya. Amin. Kendisine bol bol rahmet eyleye. Amin.

Bi-hürmeti seyyidi’l-mürselin ve’l-hamdü lillahi Rabbil-alemin.

 

Source: Miftahu’l İrşad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates