Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45
KUDÜS VE MESCİD-İ AKSANIN ÖNEMİ

KUDÜS VE MESCİD-İ AKSANIN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF THE DAY,,tr,We never go,,tr,We never breathe the air but always longing for the District of Islam duyduğumuz.b,,tr,This stems from longing or yearning why we have heard here,,tr,Why is there a martyr we are upset about our own car and we are getting here is part kopmuşca worry about it,,tr,What does this source,,tr,I researched it, I wanted today,,tr,At the end of the research I have done,,tr,Mr. Prf,,tr,Ahmet Agirakca Bey's very meaningful, and I share an article with you will answer our questions,,tr,JERUSALEM AND THE IMPORTANCE OF Al-Aqsa Mosque,,tr
Derleyen Cemal Yıldız
Very Dear Brothers and Sisters;
“Jerusalem” Hiç gitmediğimiz, havasını hiç solumadığımız ama hep özlemini duyduğumuz.bir İslam Beldesi.
Bu özlem nereden kaynaklanıyor veya biz buraya neden özlem duymalıyız. Neden Orada bir şehit olduğunda bizler burada kendi canımızdan bir parça kopmuşcasına üzülüyor ve bunu dert ediniyoruz. Bunun kaynağı nedir.
Bugün istedim ki bunu araştırayım. Yapmış olduğum araştırma sonunda. Sayın Prf. Dr. Ahmet Ağırakça Bey’in çok anlamlı ve sorularımıza cevap olacak bir yazısını sizinle paylaşıyorum.
Rabbim istifade edenlerden eylesin.

KUDÜS VE MESCİD-İ AKSANIN ÖNEMİ
46 This occupation lasted years,,tr,saying now is the time,,tr,Now the sound of the whole Islamic world and the entire universe upgrade to this end to the occupation and to ensure that it is the time of giving the message to Jerusalem's freedom,,tr,Monotheism is the belief of the leaders of the prophet of a holy place which they communicated to the people as the religion of Allah the most intense Jerusalem,,tr,Many state and nation throughout history has been becoming the focus of attention,,tr,Since the day of the construction of the center and the capital of Damascus, it has been a land of,,tr,İbrahim ve Hz,,en “hayır” demenin şimdi tam zamanıdır. Artık bütün bir İslam dünyasının sesini yükseltmesinin ve tüm cihana bu işgale son verilmesi ve Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşturulması mesajını vermesinin tam zamanıdır.

Tevhit inancının önderleri olan peygamberlerin Allah’ın dinini en yoğun olarak insanlara tebliğ ettikleri kutsal bir mekân olan Kudüs, tarih boyunca birçok devlet ve milletin ilgi odağı hâline gelmiştir.

Jerusalem, imar edildiği günden bu yana Şam diyarının merkezi ve başkenti olagelmiştir. Hz. İbrahim ve Hz. Lot's of this region since the settle in the Palestinian territories has been recognized all blessed,,tr,"We have it,,tr,nephew,,tr,Luti supply we blessed for the worlds,,tr,place ulaştırıp,,tr,We saved. ",,tr,because of the adoption of this fertile rendered as blessed,,tr,May Allah wisdom here be buried by passing through several dies wherein prophet and whether or fruit and stems from the fact that the area around the vegetables bereketlendiril,,tr,"Visits are made to only three places,,tr,Mescidu'l-Haram in Mecca,,tr. “Biz onu (İbrahim’i) ve (yeğeni) Lut’u âlemler için mübarek kıldığımız arza (yere ulaştırıp) kurtardık.” (Anbiya; 71). Bereketli kılınan bu bölgenin mübarek olarak kabul edilmesinin nedeni, Cenab-ı Allah’ın hikmetiyle buradan pek çok peygamberin gelip geçmesi ve burada vefat edip defnedilmesi veya meyve ve sebzelerle etrafının bereketlendirilmiş olmasından ileri gelmektedir.

Hz. Prophet; “Ziyaretler ancak üç mekâna yapılır. Mekke’deki Mescidu’l-Haram’a, mescidimiz to me that the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem and in Medina. "has commanded,,tr,Messenger of Allah in Islam has been declared holy in these three waist with this tradition and the sacred out of them were not talking about another fourth city,,tr,However, Damascus and Istanbul have been pointing to all towns in a way they holiness mentioned in the hadith,,tr. Resulullah’ın bu hadisi ile bu üç belde İslam’da kutsal ilan edilmiş ve bunların dışında kutsiyeti olan başka bir dördüncü şehirden söz edilmemiştir. Ancak Şam ve İstanbul da hadislerde zikredildiklerinden bir bakıma kutsiyetlerine işaret edilmiş beldelerdir.

In the days when this was first communicated to render prayers in Mecca, İslam Un is one of the most important religious worship Creed of Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, which clearly shows the importance of the first Qibla of Islam,,tr,Muslims have moved here throughout history should be left with the awareness that this is the first qibla RECOGNIZING the sanctity of this holy town and believed that there should always be under the banner of preserving the unity of faith,,tr. Müslümanlar bu ilk kıblenin kutsiyetini idrak ederek tarih boyunca buraya sahip çıkılması gerektiğinin bilinciyle hareket etmiş ve bu mukaddes beldeyi her zaman koruyarak tevhit inancının bayrağı altında bulunması gerektiğine inanmışlardır. Jerusalem forever will maintain the distinction of being Islam's first qibla and Muslims will perceive that they always have to go with here and the resort's like that on the date in case the occupation by the Crusaders or the Jews will try believing in the absolute need rescue,,tr,not of the Jews in Jerusalem,,tr,Since Adam did representatives from Tawhid is the heritage of the prophets,,tr,Those who obey Allah heritage from generation to generation have been transferred to the righteous and they have it out,,tr.

Kudüs Yahudilerin değil, Hz. Âdem’den bu yana gelen tevhidin temsilcisi peygamberlerin mirasıdır. Bu miras nesilden nesile Allah’a itaat eden salih kullara devredilmiş ve onlar buna sahip çıkmıştır.

Almighty Allah has commanded the righteous will remain forever in the management of these sacred lands,,tr,the domination of tyrants and miscreants last prophet or prophets of this land back in the hands of the heirs wanted,,tr,For this, he has often warned them to send messengers to the region,,tr,many members of the Prophet's coming, and Israelites after Moses,,tr,David and then Süleyman Un,,tr,This is why the rule as a strong state with Sharia of Allah in this land,,tr, fasık ve zorbaların hâkimiyetine geçen bu toprakların tekrar peygamberlerin veya peygamber mirasçılarının eline geçmesini istemiştir. Bunun için de sık sık bu bölgeye peygamberler gönderip onları uyarmıştır. Hz. Musa’dan sonra gelen ve İsrailoğullarına mensup birçok peygamberin (Davud ve ardından Süleyman’ın) bu topraklarda Allah’ın şeriatıyla güçlü bir devlet olarak hükmetmelerinin sebebi budur. David well in advance of trial in the matter has not jihad against unbelievers again the children of Israel, and God had set as their ruler appointed Saul,,tr,But they still had to fight for these sacred lands Avoid rebellion rather than obey,,tr,Here in the framework of all these events,,tr,After David and Solomon,,tr,We understand that this kutsal mekân and land management should be strong believers and muvahhid,,tr,of disbelievers and polytheists should not have custody rights over these lands,,tr. Fakat onlar yine itaat etmeyip isyan ederek bu mukaddes topraklar uğruna savaşmaktan kaçınmışlardı. İşte bütün bu olaylar çerçevesinde, (Davud ve Süleyman’dan sonra) bu kutsal mekân ve toprakların mutlaka mümin ve muvahhidlerin yönetiminde olması gerektiğini anlıyoruz. Kâfir ve müşriklerin bu topraklar üzerinde velayet hakları olmamalıdır. Especially then Zechariah and John, it is clear that killed masses can not have custody rights over these lands,,tr,Jews Hz to this land,,tr,not driven out with the time of Moses,,tr,“Git,,en,You and Lord of the war ... "they said, and they refused to protect these holy places,,tr,the holy land was taken from the hands of the consequences of this attitude,,tr.

Yahudiler bu topraklara Hz. Musa zamanında sahip çıkmayıp, “Git, sen ve Rabbin savaşın…” demişler ve bu kutsal mekânları korumaya yanaşmamışlardır. Bu tutumlarının sonucunda da kutsal topraklar ellerinden alınmıştır. In fact, they will not show the same rebellion and cowardice they no longer have to pass several times, although their hands the opportunity to protect these places no ownership claim on the mosque and its surroundings,,tr,In this case, the Almighty Allah has repeatedly reported to them on several occasions,,tr,In spite of our age to enter the world of mischief strangled the blood of so many people occupied Palestine,,tr,It is not nothing but a vain effort confession and hypocrisy,,tr,Therefore Allah Almighty,,tr. Bu durumu Cenab-ı Allah onlara çeşitli vesilelerle defalarca bildirmiştir. Buna rağmen çağımızda dünyayı fesada boğarak Filistin’i işgal edip bunca insanın kanına girmeleri, boşuna günah çıkartma gayret ve ikiyüzlülüklerinden başka bir şey değildir.

Bu nedenle Cenab-ı Allah, salih bir kulu ve habibi olan son peygamber Hz,,ar,Says this sacred space to deliver these places until doomsday and to ensure the nation remains in the hands of her and took her by Isra and Mi'raj took him there,,tr,There is a handover ceremony in the event of Isra,,tr,Almighty Allah,,tr,Isra and with the souls of all the prophets witness in this space Laylat night the Messenger of Allah,,tr,'To have delivered,,tr,he has handed over as a legacy to the nation in this holy city,,tr. Muhammed (sav)’e bu kutsal mekânı teslim etmek ve bu yerlerin kıyamete kadar onun ve ümmetinin elinde kalmasını temin etmek için onu İsra ve Miraç vasıtasıyla alıp oraya götürmüştür. İsra olayında bir devir teslim merasimi vardır. Cenab-ı Allah, İsra ve Miraç gecesinde bu mekânı bütün peygamberlerin ruhlarının şahitliğiyle Resulullah (sav)’a teslim etmiş, o da bu mübarek şehri ümmetine bir miras olarak devretmiştir. this holy city and the mosque after the transfer and delivery of Almighty God here,,tr,The bulls slaughtered the prophets and the earth mischief delivered to the Messenger of taking meat from the hands of a nation that is clear,,tr,It's also why we need our faith Muslim Prophet,,tr,Prophet's sanctity attributed to this place whether a large space that Isra and Mi'raj We believe in the eternal sanctity of here,,tr,Taking from Islam and Islamic conquest of the Hejaz region for the purpose of notification to all humanity in the early days of the opening to the world,,tr, peygamberlerini katleden ve yeryüzünü fesada boğan bir milletin elinden alarak Resulullah’a teslim ettiği gayet açıktır.

İşte bundan dolayı biz Müslümanlar inancımız gereği Hz. Peygamber’in İsra ve Miraç mekânı olan bu yere büyük bir kutsiyet izafe edip buranın ebedi kutsiyetine inanırız. İslam fetihlerinin ve İslam’ı bütün insanlığa tebliğ maksadıyla Hicaz bölgesinden çıkarak dünyaya açılmanın ilk günlerinde, access to and seen as a place to be conquered Palestine and especially Bayt al-Maqdis,,tr,conquest of the beginning of one of the places that made an İslam toprak,,tr,in order to go through with this heritage of Jerusalem,,tr,taken from the Byzantines by Omar were included in the territory of the Islamic State,,tr,Omer time every day expanding Islamic conquests,,tr,Ecnâdeyn opened the door thoroughly Byzantine Zaferi'yl,,tr,Christian holy center of the region in which the Palestinian Jerusalem,,tr (Jerusalem), fetih hareketlerinin başlangıcında İslam toprağı hâline getirilen ilk yerlerdendir. Bu mirasa sahip çıkmak maksadıyla Kudüs, 638 yılında Hz. Ömer tarafından Bizanslıların elinden alınarak İslam devletinin topraklarına dâhil edilmiştir.

Hz. Ömer zamanında her gün genişleyen İslam fetihleri, Ecnâdeyn Zaferi’yle Bizans kapılarını iyice araladı. Hristiyanların kutsal merkezi olan Kudüs’ün de içinde bulunduğu Filistin bölgesi, The supreme commander of the Syrian army was conquered management Abu Ubaydah Ibn al-surgeon in,,tr,City of the Prophet at the request of Jerusalemites who want to surrender himself caliph,,tr,Umar Ibn al-Khattab,,tr,Medina came out from the capital of Palestine as the caliph of the Muslim ummah,,tr,Extremely modest dress of the Prophet entering Jerusalem,,tr,given glory İslam Un and they entered the city with honor,,tr,He tells the patched clothes on their case and that behavior has no value,,tr,Great caliph,,tr. Şehri bizzat halifeye teslim etmek isteyen Kudüslülerin talebi üzerine Hz. Ömer İbnü’l-Hattab, İslam ümmetinin halifesi olarak başkent Medine’den çıkıp Filistin’e geldi. Son derece mütevazı elbiseler içinde Kudüs’e giren Hz. Ömer, şehre İslam’ın verdiği izzet ve şerefle girdiklerini, üzerindeki yamalı elbiselerin hiçbir değeri olmadığını hâl ve davranışlarıyla anlatıyordu. Büyük halife Hz. Ömer, The key to the city after receiving personally Patriarch Sophronios,,tr,non-Muslims to live here and nobody gave a written eman that they will live in complete religious freedom and confidence,,tr,After this date, Jerusalem,,tr,Crusaders stayed constant until the invasion of the sovereignty of the Islamic state,,tr,In the prophetic year period,,tr,During the year this sacred space that makes the Creed of Al-Aqsa mosque and prayer duly -etraf blessed holy city of Jerusalem,,tr,To be under occupation is an oppression for the whole nation,,tr,City,,tr, burada yaşayan ve Müslüman olmayan kimselere tam bir din hürriyeti ve güven içinde yaşayacaklarına dair yazılı bir eman verdi. Bu tarihten sonra Kudüs, Haçlı işgaline kadar sürekli İslam devletlerinin hâkimiyetinde kaldı.

Hz. Peygamberin 23 yıllık peygamberlik süresinde 14 yıl boyunca namazlarını Mescid-i Aksa’ya yönelerek kıldığı bu mukaddes mekânın -etrafı mübarek kılınmış mescit ve kutsal şehir Kudüs’ün- işgal altında olması bütün ümmet için bir zuldür. Şehir, Although these occupations in history from time to time occupied by the Crusaders or Jews and Muslims has been briefly found a way to save this town,,tr,Crusaders settled here for a while big armies attacked the Palestinian close to a century, but in case there are no Muslims believed they would remain their forever,,tr,the year,,tr,In the remaining years until the Islamic holy cities of this resort,,tr,al-Maqdis as many years with great knowledge and idea man trained,,tr,It has become a major cultural center case,,tr. Haçlılar büyük ordular hâlinde Filistin’e saldırıp bir asra yakın bir müddet buraya yerleşmişler ancak onların orada ebediyen kalacaklarına hiçbir Müslüman inanmamıştır. 638 yılından 1099 yılına kadar İslam beldesi olarak kalan bu mübarek şehir, 461 yıl süreyle el-Makdis gibi çok sayıda büyük ilim ve fikir adamı yetiştirmiş, büyük bir kültür merkezi hâline gelmiştir. 1099 Crusaders occupied by armies of years and when the bride,,tr,As at the date of the year will not be as important as ever remained occupied a short time,,tr,Salahuddin al-Ayyubid,,tr,When the siege of Jerusalem in the year due to the Bayt al-Maqdis love nourishes wanted to protect her from this holy town of disastrous wars,,tr,He invited several times to surrender the Crusaders at very favorable terms but could not get the result for it,,tr,break down the walls of this holy city,,tr,to destroy the building and was afraid to make the slightest offensive persecution city,,tr 88 yıl gibi tarihte hiç önemi olmayacak kadar kısa bir süre işgal altında kalmıştır.

Selahaddin el-Eyyubi 1187 yılında Kudüs’ü kuşattığında Beytü’l-Makdis’e beslediği sevgi sebebiyle bu mübarek beldeyi savaş felaketinden korumak istemiş, bunun için de birkaç kez çok elverişli şartlarla Haçlıları teslim olmaya davet etmiş ancak netice alamamıştır. O, bu kutsal şehrin surlarını yıkmak, binalarını yok etmek ve en ufak bir taarruzla şehre zulüm yapmaktan çekiniyordu. Therefore it Hz,,tr,He tried to get peace through surrender the city as Omar,,tr,send envoys to the city for that,,tr,"I have a great belief that Jerusalem is one of the towns that God's kutsal say,,tr,You also need to attack the ways in which these towns besieged and you believe in the holiness of the war and do not want to. "He said,,tr,Holy places,,tr,They protected the sanctity parallel to the ownership of the righteous,,tr,our hope,,tr,The earning power of awakening and resistance movements in the Islamic world,,tr. Ömer gibi barış yoluyla şehri teslim almaya çalıştı. Bunun için şehre elçiler gönderip, “Kudüs’ün Allah’ın kutsal saydığı beldelerden biri olduğuna büyük bir inancım vardır. Sizin de kutsallığına inandığınız bu beldeye muhasara ve savaşın gerektirdiği yollarla hücum etmek ve girmek istemiyorum.” dedi.

Kutsal mekânlar, salih kulların sahipliğinde kutsallıklarına paralel olarak korunurlar. Temennimiz, İslam dünyasındaki uyanış ve direniş hareketlerinin güç kazanması, This is God's holy sites again into the hands of the righteous be pleased with themselves,,tr,Have begun seeing the first signs of this increases our hope,,tr,Muslims are strengthened with each passing day,,tr,a day to recover these territories under occupation and re-righteous and strong believers will be heir to the earth,,tr,Coward cause of humiliation and thumbnail shot of the Jews of Palestine to do the dividing wall of shame longitudinally,,tr,It is stored to the other side of the land,,tr. Bunun ilk işaretlerinin görülmeye başlanmış olması bu ümidimizi arttırmaktadır. Her geçen gün güçlenen Müslümanlar, bir gün mutlaka işgal altındaki bu toprakları kurtaracak ve yeniden salih kimseler ve müminler yeryüzüne mirasçı olacaklardır. Korkak ve üzerlerine zillet vurulmuş Yahudilerin Filistin’i boydan boya bölen utanç duvarını yapmalarının sebebi, bu toprakların öte tarafında saklanmak içindir. They built this wall because they can not understand the western side bar,,tr,years of the occupation, "no," saying now is the time,,tr,There are many things we can do to Jerusalem,,tr,occupied before the end of this year it is not possible to keep your head in the Islamic world,,tr,Prof,,en,Ahmet Agirakca,,tr,IHH academy,,da.

46 yıldır süren bu işgale “hayır” demenin şimdi tam zamanıdır. Artık bütün bir İslam dünyasının sesini yükseltmesinin ve tüm cihana bu işgale son verilmesi ve Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşturulması mesajını vermesinin tam zamanıdır. Kudüs için yapabileceğimiz çok şey var! 46 yıllık bu işgal sona ermeden İslam dünyasının başını dik tutması mümkün değildir!

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça / İHH AKADEMİ

the possible content of the image: and an open-air sky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates