Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45
SABAH NAMAZI SONRASI OKUNACAK DUA (SABAH MİHRABİYESİ)

MORNING PRAYER AFTER READING PRAYER will (SABAH MİHRABİYESİ)

My very dear brothers,

The niches we published earlier in the morning with meal at a fraction.

Now we are publishing a new study by all.

Bu dersi zamanı müsait olan sabah namazından sonra okursa Allahın izni ile kendini ve etrafını bereketlendirir.

Rabbim istifade edenlerden eylesin

Sabah Namazı Kılındıktan sonra.

Müezzin veya kişi

Allahumme ente selamu veminke selam tebarekte ya zel celali vel ikram dedikten sonra.

Cemaat veya kişi.

Esselatu vesselamu aleyke ya resulellah

Esselatu vesselamu alyke ya habiballah

Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin ve ila cemil evliya-il murselin.

Ve ila cemil evliya-il vel alihim velhamdulillahi Rabbil alemin.

Daha sonra Cemaat veya kişi. Aşağıda ki .Mihrabiyeyi okur

-11 Defa: “Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh“

-11 Defa: "La ilaha illa the vahdehû ld Eşhedû Enlai şerikeleh lehül property velehül Hamdi yuhy and yümit and huwa Hayyül ld yemut biyedihil No vehüv Alam Kadir powdery stuff"

-11 Defa: “Lâ ilâhe illâ ente Sübhaneke innî küntü minez Zâlimîn.”

11 Defa: “Hüvallahül Vahidül, Ehadül Ferdüssamed illezî lem yedtahu sahibeten ve lâ veleden lem yelid velem yûled velemye küllehû küfüven Ehad.”

-10 Defa:Allahümme ecirnî minen Nâr” en son okunanın arkasından

-1 Defa Allahümme ecirnî minen Nâr”ve edhilnel cennete meal ebrâr” bi fadlike ve keremike Yâ Gafuru Yâ Gaffâr, Yâ MuGinî Yâ Settâr, Yâ Celilû Yâ Cebbâr, Yâ MuGallebel Kulûbi vel ebsâr. Yâ Ekremel Ekremîne veyâ Erhamer Rahimîyn.”

-10 Defa“Hasbünellahu veni’mel vekîl”

-1 Defa Hasbünellahu veni’mel vekîl”

Ni’mel Mevlâ ve ni’men nasîr”Gufraneke Rabbenâ ve ileykel masîr” “Lâ Havle velâ Kuvvete illâ billahil Aliyyîl Azîym.”

Daha sonra, read regular prayer beads. Subhanellah, Elhamdulillah, Ellahuekber.

Prayer is done. Duadan sonra (short 11 Words-i Tawheed time 11 time God) dendikten sonra Aşır (Huvellahullezi) read.

After excessive Selati Hi read.

İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen). Kesiran kesira dendikten sonra.

Sonra, After cooling three times Takbir.

Our Prophet SAW. Hi-ur brought Selatan.

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Resûlallâh

Essalât vesselam the aleyka ya Habiballah

Essalât vesselam the aleyka yâr Nebiyyallah

Essalât vesselam the aleyka yâr Halîlallah

Essalât vesselam the aleyka yâr Safiyyallah

Essalât vesselam the aleyka yâr Veliyyallah

Essalât vesselam the aleyka yâr Hayri to Halkillah

Essalât vesselam the aleyka yâr Nur to Arşillah

Essalât vesselam the aleyka yâr Emiyn to Vahyillah

Essalât vesselam the aleyka yâr Men Zeyyenehullah

Essalât vesselam the aleyka yâr Men Şerrafehullah

Essalât vesselam the aleyka yâr Men Kerramehullah

Essalât vesselam the aleyka yâr Men Azzemehüllah

Essalât vesselam the aleyka yâr Men Allemehüllah

Essalât vesselam the aleyka yâr Men sellemehüllah

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Monk tarahüllah

Essalât vesselam the aleyka yâr vel stables of Sayyid al evveliyn

Essalât vesselam the aleyka yâr Şefî'al Müznibîyn

Essalât vesselam the aleyka yâr Hâtemennebiyyîn

Essalât vesselam the aleyka yâr Rahmetel-lila âlemîyn

Essalât vesselam the aleyka yâr İmâmel Müttegîyn

Essalât vesselam the aleyka yâr Rasul to Rabbil âlemîyn

 

Salevâtullâh and melâiketihî and enbiyâihî, vela's mürsel,and hameletih the arşihî and Cemi'i Seyyidinâ and ala-ala i halkihî alihu vesabbih the ECMA.

Allahumma salle ala Muhammad Seyyidinâ and Aad, and Noah, and to Abraham and Moses and Jesus and subjected to wal mürsel the baynahum minennebiyy. Salevatüllahi ve selamühû aleyhim ecmain.

Allahumma salle ala Muhammad Abdi Seyyidinâ and nebiyyik and the habîbik, ve Rusûlike nebiyyil ümmiyyi, ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Allahumma salle ala Muhammad ash mahtelefel melev the Seyyidinâ, ve teakabel-Asran, and kerraral from Cedide, vestekbelel fergadan, and belliğ ruhah and ervah beytih of the People minnettahiyyet to vesselam, verham W all W Selling 'alaihim kesiyran kesiyo stacked yevmil vel garages.

Allâhümmecal efdale salevâtike ebeden, Enma condemned benetako, Lines tahiyyâtike fadlen ve ve Anonymous.

Eþref-ala-yl insâniyy the province halâ'ik, It mecma'il hakayik-the îmâniyye, and round-it-yl ihsâniyy to tecelliyat, mehbit-provincial and provincial-ruhaniyy of marijuana, vâsıdat the BWA in nebiyyîn and destined me to Jaish-yl mürselîyn.

And kâ'i was rekb-yl Anbiya-yl mükerremîyn. Ve efdâl-il halki ecma’iyn. Hamil Liva-i-the-izzil A'lâ. And financial-î-Majd province during ezimme'til. Şâhidi Esrar-the ezel.

And observers envai-i-i-yl üvel sevabık. And interpreter-i Lisan-yl seniority,

Ve menbâ-il ilm-i vel hilm-i vel hıkem.

Mezher-i vücûdil külliyy vel of cüziyy. Ayn-year body and man-i ves ulviyyi-year-sufliyyi,

Emotional-and body-il kevneyni, Emotional-and body-il kevneyni, Emotional-and body-il kevneyni.

Ve ayn-i hayât-id-dâreyn. El mütehakkı the bi-provincial isdifâhiyyet the moral high declarations. El- Half-il Ekrem, vel Habib-il determination. Seyyidina Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib.

Hatemennebiyyine ve Ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mağlumatik pieces in midair and the kelimatik, küllemâ zekereke ve zekerezzâkirûne. Ğafele an zikrike ve zikrihil ğâfilûn. I deliver and sell that to the kesiyr yevmiddîn.

 

Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

YA RAHMAN

YA RAHİM

YA MELİK

YA KUDDÜS

YA SELAM

YA MÜ’MİN

YA MÜHEYMİN

YA AZİZ

YA CEBBAR

YA MÜTEKEBBİR

YA HALİK

YA BARİ

YA MUSAVVİR

YA GAFFAR

YA KAHHAR

YA VEHHAB

YA REZZAK

YA FETTAH

YA ÂLİM

YA KABIT

YA BASİT

YA HAFİT

YA RAFİ

YA MUİZZ

YA MÜZİLL

YA SEMİ

YA BASİR

YA HAKEM

YA ADL

YA LATİF

YA HABİR

YA HALİM

YA AZİM

YA GAFUR

YA ŞEKUR

YA ALİYY

YA KEBİR

YA HAFİZ

YA MUKİT

YA HASİB

YA CELİL

YA KERİM

YA RAKİB

YA MUCİB

YA VASİ

YA HAKİM

YA VEDUD

YA MECİD

YA BAİS

YA ŞEHİD

YA HAKK

YA VEKİL

YA KAVİYY

YA METİN

YA VELİYY

YA HAMİD

YA MUKSİ

YA MÜBDİ

YA MÜİD

YA MUHYİ

YA MÜMİD

YA HAYY

YA KAYYUM

YA VACİD

YA MACİD

YA VAHİD

YA AHAD

YA SAMED

YA KADİR

YA MUKTEDİR

YA MUKADDİM

YA MUAHHİR

YA EVVEL

YA AHİR

YA ZAHİR

YA BATIN

YA VALİ

YA MÜTEALİ

YA BERR

YA TEVVAB

YA MÜNTEKİM

YA AFÜVV

YA RAUF

YA MALİK-ÜL MÜLK

ZÜL CELALİ

VELİKRAM

YA MUKSİT

YA CAMİ

YA GANİYY

YA MUĞNİ

YA DARR

YA NAFİ

YA NUR

YA HADİ

YA BEDİ

YA BAKİ

YA VARİS

YA REŞİD

PATIENCE OR

YA SEDDAR

Kısa bir dua yapılır. Bu duada tüm silsilenin isimleri zikredilir. (Derse başlarken okunan dua gibi de yapılabilir)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates