Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45
SABAH MİHRABİYESİ DUASININ MANASI

SABAH MİHRABİYESİ DUASININ Manas

Salevâtullâh and melâiketihî and enbiyâihî, velmürseliyn, wa hameletihi arshihî ve cemî-i halkihî aâ Seyyidinâ Muhammedin ve aâ âlihî ve sahbihi ajmaîyn.

Salute to Allahutaalan, ell, Of the friends of the Prophet, May all those who helped him and bear the burden.

Allâhümmesalli ala Sayyidinâ Muhammedin ve Ademe and Nûhe and Abraham and Mûsa ve Isa ve mâbeynehum minennebiyyinel wal murseliyn.Salevatullahi ve selamuhû aleyhim ajmaiyn.

God's eternal blessings and prayers Greetings, Hz. Adam(a.s.) and that the Prophet Muhammad,Hz. Nuh'un, Hz.İbrahim’in, The Prophet Moses' and the Prophet. May the jesus be upon them.

Allâhümmesalli aâ Sayyidinâ Muhammedin abdike,ve nebiyyike ve habîbike,ve Rusûlike nebiyyil ümmiyyi. ve ala alihi ve sahbihi ecmain. God's eternal blessings and prayers Greetings, kulun olan Muhammedin, Of the Prophet and the Prophet and the anticipated(eline hiç kalem almamış) resulünün üzerine olsun.

Allâhümmesalli aâ Sayyidinâ Muhammedin mahtelefelmelevan and teagabal hanger with ash, keraral cedidan, vestekbelel fergadan, and the brain to the soul, the people of the evraha, himmettahıyyete vesselam.

God's eternal blessings and prayers Greetings, bütün renklere ve boyasına göre, Asırları devam eden Bütün huzurlar ve saadetler Peygamberimiz Hz. May Mohammed be on SAV. And the future's ehli beytinin ruhları üzerine olsun.

Verham ve barik ve sellim aleyhim cut incision to yevmil hasri vel garar.

Allah’ım! Merhametini ve bereketini, bizleri yeniden dirilene kadar üzerimizden eksik eyleme.

Allâhümmecal efdali salevâtike ebedâ. And enmâ berekâtike sermedâ. Ve ezkâ tahiyyâtike fazlen ve adeda.

Allah’ım!Salatı selamını ebedi olarak yay. Allah’ım! Distribute your blessings. Allah’ım!Nezaketi de fazlasıyla çoğalt yay.

Ali eşrefil halâikil insâniyye,and mecmail hakâyıkil îmâniyye and tûri ttecellîyetil ihsâniyye. Ve mehbitil esrarı ruhaniyye,

İnsanlık yaratılışının şerefini,derecesini de ser, Practice the mystery of spirituality of colors painted on the blowing wind.

Vâsıdati ık you nebiyyîn and his holy ceyşil mürselîyn. And gâidi rakabil enbiyâil mükerremîn. The virtues of our Prophet revealed in his time, For the sake of the angels who are honorable and honorable, bizlere feyiz ver yarabbi.

And the masterful people,. Hâmili livâilızzil ala. Ve mâlikî ezimmetil mecdil esnâ. Şâhidi esrâril ezel. The most virtuous of creatures,Livaül hamdı yüklenen meleklerin şerefi hürmetine, İlahi ezeldeki bütün âlemi seyreden büyüklerin, accept your testimony to us.

And his observant envârıs thawabigluvel. And its translated language,ve menbâil ilmi vel hilmi vel hıkem. Öncekilerin sevabının sayısınca bize sevap ihsan et. Ve öncekilerin lisanın tercümesinin derecesi hürmetine,ilim, Give us the source of soft temper and goodness. Allah’ım.

Mazhâril body ashy and small. And human beings have the same body, greatness and virtue, rûhu corpse kevneyn. rûhu corpse kevneyn. rûhu corpse kevneyn.

For the sake of the wide meaning of prayers made in the past., The human spirit being, yayılmasının hürmetine kabul et.

And the same hayâtiddâreyn.. Hand-held ekrem, vel habibil âzam. Seyyidinâ Muhammedin ibni Abdullâh ibni Abdilmuttalib.

İki (dünya ve ahiret) hayatın, Peygamber efendimizin üstün ahlakının, faziletinin, yaradılışının ve yaşantısının hakkı için. halik-ül azam halil-i ekrem olan. Abdullah, father of Muhammad's SAV, dedesi Abdulmuttalib hürmetine kabul et.

Hatemennebiyyine adede malumatike. ve kelimatike, küllemâ zekereke ve zekere zâkirûn. Gafele moment dhikrike and dhikrihil ğâfilûn..

Peygamberin malumatı sayısınca,kelimelerin sayısınca, her şeyi zikredenin de hürmetine yarabbi, bizi af et. Zikrinle bizi muhafaza et yarabbi. Kıyamete kadar beni teslim al, Do not surrender to the devil, my God. ÂMİN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates