Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45
TEFEKKÜR

contemplation

contemplation – Cemal Yıldız

Very Dear Brothers and Sisters,

I recently stopped by to give us a weekly report Haci Baba.

report post, short chat we have made our Haci Baba, Haci Baba is mentioned contemplation.

Human beings forget the genuine sense of the world preoccupation seek remedy to sin though Contemplation. Self can not work at all in the world.

When we think of as a; The man who is himself in need of everything did not you?

There is a need for humanity Zoo. Etinden, sütünden ve diğer her şeyinden faydalandığımız ineğin bize ne ihtiyacı var.

Ona Rabbim beslenmesi yeterince ot vermiştir. İnsanlar ondan daha fazla verim alabilmek için onu besliyor.
Well, insana ihtiyacı olmayan bu hayvanın ürettiği sütü acaba gerçekte kendisimi üretiyor.

Veya önüne gelen her şeyi yiyen tavuk acaba yumurtayı kendisimi yapıyor?

O, yumurtladığı yumurtanın dış kabuğunu sert bir zeminle içini koruyucu bir zarla kendisimi kaplıyor?

Veya biz kendimiz insan olarak midemize, bağırsağımıza, kalbimize, kalp atışlarımıza, kan basıncımıza müdahale edebiliyor muyuz?

Tefekkür ettiğimizde rahatlıkla şöyle diyebiliriz. Tabii ki değil.

Tefekkür demek her eşyanın arkasında yaratıcısının olduğunu idrak etmek demektir.

Tefekkür demek ben yokum bütün bu olan bitende Rabbimin hikmetleri vardır diyebilmektir.

Esas Yaratıcıya bakmak onun güç ve kuvvetinin, Azametinin büyüklüğünü idrak etmek lazım.

Yaratılan her şeyin Yaratıcısına ihtiyacı vardır. Yaratıcının ise hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

 

Değerli kardeşlerim Tefekkürle ilgili Peygamberimizin Hadisi şerifleri ve bir kısım Ayetlerle yazımıza son verelim.

Belki Hacı Babamızla olan sohbeti Kağıda dökemedim. Ama çok doyurucu sohbet oldu. Rabbim ömrünü sağlıklı uzun etsin. (amin)

Hz. Peygamber’e inen tefekkür ayeti

Hz. Muhammed (s.a.s.)’e en çok etki eden ayetlerden biri, tefekkürle ilgilidir. Kur’an-ı Kerim’deki tefekkür ayetleri incelendiğinde evrenin yaratılışı, kâinatta oluşturulan sistem ve sistemin işleyiş mükemmelliğine vurgu ile Cenab-ı Hakk’ın kudretine dikkat çekilerek eserden müessire gidiş formülü üzerinde durulmaktadır.

İki kişi Hz. Aisha (r.a.)’yi ziyaret etmişler. Onlardan biri, “Hz. Muhammed (s.a.s.)’de gördüğünüz etkileyici bir şeyi bize anlatır mısınız?” deyince, Hz. Aisha (r.a.) şöyle demiştir: “Rasulüllah (s.a.s.) bir gece kalktı, abdest alıp namaz kıldı. Namazda çok ağladı. Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında yerleri ıslattı. Sabah ezanı için gelen Hz. Bilal (r.a.): “Ya Rasulellah (s.a.s.)! Geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde, sizi ağlatan nedir?” deyince, o: “Bu gece Yüce Allah bir ayet indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır.” dedi ve ayeti okudu: “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri arkasına gelişinde aklı başında olan kimseler için gerçekten açık ibretler vardır.” (Âl-i İmran, 190.) Bir sonraki ayet; “Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (tefekkür ederler) ve Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz (derler).” (Âl-i İmrân, 191.)

Ondan sonra Rasulüllah (s.a.s.): “Bu ayeti okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan, düşünmeyen kişilere yazıklar olsun.” dedi. (İbn Hibbân, Sahîh, II, s. 386; Gazâlî, İhyâu Ulûmu’d-Dîn, çev.: Mustafa Müftüoğlu, İstanbul 1988, I-IV, C. IV, s. 878.)

Bu ayette, tefekküre davet edilen akıl sahiplerinin durumunu açıklayan bir sonraki ayetin meali de şöyledir: “Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler (düşünürler). Our Lord (derler), bunu boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru!”

Onun için Yüce Allah Kur’an’da çeşitli hususları dile getirdikten sonra: “…Şüphesiz bunda tefekkür eden (düşünen) insanlar için ibretler vardır.” (Nahl, 11.) demektedir. İnsanları tefekküre davet eden bu ifade Kur’an’da beş yerde daha geçmektedir. (Ra’d, 3; Nahl, 69; Rûm, 21; Zümer, 42; Casiye, 13.)

Be commend to God

Cemal Yıldız

2 comments

  1. Siteye koymuş olduğunuz yazılardan çok memnunum .ALLAH çalışmalarınızı daim eylesin .MEVLİD KANDİLİNİZ mübürek olsun.Hacı babamada selamlarımızı iletirseniz sevinirim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates