Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45
Abdest Alınırken Okunacak Dualar

Ablution getting to read Prayers

1- Eller Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî ce'alel Mae tahûr and ce'alel-Islam Nura.”

Meaning: “Water purifier, Praise be to Allah in Islam that makes it light.”

2- Ağız Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! Did the basin of Esgınî nebiyyik to ke's Lai ba'dehû ebedâ butter.”

Meaning: “Ey Rabb'im, Prophet of me (Sallallahu alayhi Sellem) drinking a cup havzından, then I never thirst.”

3- Praying to read while giving Burn Water

Okunuşu: “Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar.”

Meaning: “Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme.”

4- Yüz Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh.”

Meaning : “Ey Rabb'im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”

5- Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra.”

Meaning: “Ey Rabb'im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

6- The left arm is washed to read Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! Lâ tu'tınî Kitabi bi şimâlî ve Min Verai zahri ve Lâ tuhâsibnî hısâben Sedida.”

Meaning: “Ey Rabb'im! Not left my book in my hand, not in my back and complicate my account.”

7- Praying to read the head Meshedilirk

Okunuşu: “Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetik and enzil 'aleyy min berakâtik to.”

Meaning: “Allah’ım! enveloping me mercy, Download the Amateur abundance.”

8- Praying to read the ear Meshedilirk

Okunuşu: “Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi'ûne ahsenehû.”

Meaning: “Ey Rabb'im! make him listen to me also mention the subject in the best possible way.”

9- Praying to read the neck Meshedilirk

Okunuşu: “Alâhüm A'tiık Rkbetî I-Nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl”

Meaning: “Ey Rabb'im! My neck, my fire from captivity, kept the chains of hell and Buka.”

10- Praying to read the right foot washed

Okunuşu: “Allâhümme! Sebbit kademeyy the 'alas-Sirat the yawma tezill the fîhil-Akdamar.”

Meaning : “Ey Rabb'im! Nice legs of the registration that makes my feet hard day on the straight path.”

11- Left Foot washed to read the Praying

Okunuşu: Allâhümme'c-all of JESUS ​​meşkûr and Zenbar mağfûr and trade and pragmatical liked the man tebûr.

Meaning: Ey Rabb'im! You have given me a work Raz, forgive my sin, He liked the action and damage to a
Ticaret and Nasib.

12- After ablutions bit to be read Duâ

Okunuşu: ”Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke. Estağfiruke veetübü ileyke. ”

Meaning: “Allah’ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun
olmayanlardan eyle. Allah’ım, Sen’i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen’den başka ilah yoktur. Sen’in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallahu alayhi Sellem) You're the servant and Rasul Download. I request forgiveness from You and I repent to you.,tr”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates