Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45
SABAH MİHRABİYESİ

SABAH MİHRABİYESİ

SABAH MİHRABİYESİ

Sübbûh the Kuddusi rabbünâ and rabb al-MeLaiKeT the give-and-soul (11 kez)

Manai: Yarabbi sen bütün noksan sıfatlardan Münezzehsin, You are holy, of angels and spirit (of all your creations) Rabbisin.

Eşhedû enlâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerikeleh lehül mülkü velehül Hamdü yuhyi ve yümit ve hüve Hayyül lâ yemut biyedihil Hayr vehüve alâ külli şey’in Kadir” (11 kez)

Manai: I testify that there is no god but Allah. It is only. And sherry that is unique. Housing is his. Hamt ona mahsustur. Diriltir ve öldürür O ölmez bir diridir. Hayır, by his hand. He is omnipotent.

 

Lâ ilâhe illâ ente Sübhaneke innî küntü minez Zâlimîn. (11 kez)

Manai: Senden başka hak, mabut yoktur. Seni tenzih ederim. Surely I am one of the wrongdoers.

Hüvallahül Vahidül, Ehadül Ferdüssamed illezî lem yedtahu sahibeten ve lâ veleden lem yelid velem yûled velemye küllehû küfüven Ehad. (11 kez)

Manai: O, mutlak otorite sahibi tek Allah’tır. Has no other. Everything he creates needs him. O ise kimseye muhtaç değildir. Aile ve çocuk edinmemiştir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. It has no equivalent.

 

Allahümme ecirnî minen Nâr. (11Kez)

Manai: Allah’ım, beni cehennem ateşinden koru

Finally

Allahümme ecirnî ve ecirnâ minen Nâr.”

Manai: God protect me and us from the torments of hell.

ve edhilnel cennete meal ebrâr

Manai: Include in heaven with the good.

bi fazlike and keremike ya azizu ya gaffar, Yâ Celilû Yâ Cebbâr, Yâ MuGallebel Kulûbi vel ebsâr. Yâ Ekremel Ekremîne veyâ Erhamer Rahimîyn.”

Manai: Fazlını ve keremini bize kolaylaştır. Affı çok, mağfireti çok, rızkı bol, ayıpları örten, azamet ve ululuk sahibi, her şeyi gözetip koruyan, Ey kalpleri ve gözleri yed-i kudreti ile değiştiren Allah’ım, You are the giver of honor and glory, Ey muhafaza eden Allah’ım, kibirlenenleri, rein in your greatness with the ship.

Hasbünellahu veni’mel vekîl (11 Kez)

Manai: Allah ne güzel vekildir; O, enough for us.

Finally

Ni'mel Mawla and ni'mel callus

Manai: Ne güzel Mevla, what a nice helper.

Gufraneke Rabbenâ ve ileykel masîr

Manai: İşittik ve itaat ettik, affına sığındık ya rabbi, come back to you.

Lâ Havle velâ Kuvvete illâ billahil Aliyyîl Azîym.

Manai: Güç ve kuvvet, can only be obtained with the help of Allah, the Great and the Great.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates