Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45

DÜNYA HAYATI

“Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü ziynetini takınıp (rengârenk) süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahipleri olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya bir gündüz ona emrimiz (afetimiz) We make a cut in income as it is plucked from the root if it were not there last place. Here we explain this verse for our nation to Think.

Allah (c.c) (His servants) He is urging the country and salute, stated that transmits the right path.

Good job, good deeds to those who (Er who bestowed the order) better well-being, There is also a rather. What a powder on their faces (kara leke)Transmitted nor a horluk (gelir). Here they are the people of Paradise. And will abide therein.

As for those who do evil, A message times the punishment of evil. Ignominy will cover them. There is no one to protect them against God. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.’’[1]

Bu Ayet-i Kerime’lerde dünya hayatı ve sonucu bildirilmiş bütün insanlar cennete davet edilmiş; davete icabet edenler iman ve güzel amelle cenneti kazanmış, icabet etmeyenler ise inkâr ve kötülükleri sebebiyle ebedi cehennemlik olmuşlardır.

Dünya imtihan yeridir. Dünyada kalma süresi çok azdır. Sonsuz hayata göre bir hiç mesabesindedir. Bütün canlılar Allah’ın takdir ettiği bir zaman içinde yaşayıp hayatları son bulacaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ölümünü isteyen kâfirler için Allah (c.c) şöyle buyurmuştur:

“Biz, We have not to any man before you eternity. Now you die, if they had, they stay for ever?

Every living thing is will taste death. We're trying to say in a trial with no evil. (finally, again) Ancak bize döndürüleceksiniz.”[2]

Hayat, bir hayırlı faaliyetler alanı, ölüm ise bu faaliyetlerin karşılığını bulacağımız ebedî varlık sahasının geçişini sağlayan bir dönüm noktasıdır. Bu hayat bize imtihan olmak için verilmiştir. Mülk Sûresi’nde Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Mutlak hükümranlık elinde olan Allah (c.c) , yüceler yücesidir ve Onun her şeye gücü yeter. O ki, hanginizin daha güzel amel taptığını denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.”[3]

Many verses in the Holy Koran-i Kerimiye warned us the world is in God . as it is commanded in Surah Al-Hadid:

"Know (That does not place the Hereafter) life of this world is but play, entertainment, an ornamental, and boasting among you is simply a desire to have more goods and son. Just like a rain that had finished rejoices agriculturist of forages. Then you also see that he was pale dry, then becomes litter. There is a harsh punishment of the Hereafter. However, there is forgiveness and consent of God. Life of this world is nothing but a deceptive subsistence. "[4]

Dünya ve ahiret hayatının mukayesesinin yapıldığı bu ayette, özellikle, dünyanın aldatıcı tarafları izah edilmiş, onlardan kaçınılması tavsiye edilmiştir. Çünkü dünya ve dünyadakilerin boş yere yaratılmadıkları muhtelif Ayet-i Kerimelerde açıklanmıştır. Dünya hayatı kötü değildir. Kötü olan onu Allah’a ve Peygamber Efendimiz (s.av)’e itaate yöneltmemek, ahireti ve insanlığı unutup, sırf dünyaya ve dünyanın fenalıklarına kapılmaktır.

Al-i İmran Sûresi’nde, kadın, evlat ve mal konusunda insandaki tabii sevgiye dikkat çekilmiş, heavenly blessing for the opening of the divine dimension of this issue has been encouraged. Essentially in order to maintain the generation of human life and to the extent certain of these blessings it is difficult to exploit. However, these people should be slaves and slave. Which are the blessings of heaven more beautiful. Because the world is temporary blessings, The blessing of heaven is continuously. Bu konuda Allah (c.c) şöyle buyurur:

"The natural desires, (özellikle) women, to sons, accumulated heaps of gold and silver, keel horses, (deve, beef, sheep, goatish) It is decorated with animals and crops against people indulging. They are the life of this world (temporary) interest is. Whereas nice place to be reached, God is solid.

(I Rasul!) de ki: Let me give you the good news than they? Pious with their Lord for, rivers flowing from the bottom, will remain forever in paradise, immaculate wife and (above all) There is also a consent from God. Allah is Seer of His servants the right. "[5]

Every year is a temporary life of this world God (c.c) to us, That bloomed in spring, fading autumn, No shows are going in the winter crops. which are important for human, Instead of falling for the world's temporary blessing, The world will soon settle in life is to win Allah's eternal bliss in heaven who make the country work. As it is pointed out in the Surah Al-Kahf:

"They also show that the model: World life, heaven is like water that you have downloaded through the Earth's water plant (develop before) mingled; It has become litter as the winds do scatter. God has power over all things is.

Wealth and sons are allurements of the life of this world; the eternal reward of the good deeds in the sight of the Lord is always more beneficial, it is also worthy to mount more hope. "[6]

Those who prefer the life of this world and the hereafter himself entirely lost to the world that there is no doubt who are the disbelievers. Bu konuda Allah (c.c) şöyle buyurur:

"Those who prefer the life of this world to the Hereafter, from the Path of Allah and those who want to hinder its curvature or are they (Hak'tan) They are in far error. "[7]

also says in Surah Hud is commanded in relation to this topic:

“Kim (only) life and its trappings of the request in the, A reward for what they do, we give them exactly there and they have no diminution.

İşte onlar, Hereafter are people with nothing else to fire themselves. (In the world) they have gone in vain. things they are doing (already) Null and void. "[8]

Muslims must never forget the Hereafter. Kur’an-ı Kerim’de, çoğu yerde Allah’a imanın yanında ahirete iman zikredilmiştir. Bundan dolayı her Müslüman ahirette vereceği hesabı düşünerek bu dünyada iken hazırlanmalıdır. Dünya kelimesi, insana yakın oluşu ve süresinin de kısa olması itibariyle, “yakın” manasına geldiği gibi bir de “adi, alçak” manasına gelmektedir. Bu manaya göre insanı Allah’a kulluktan alıkoyan yani O’nun emirlerini yerine getirip yasaklarından uzak durmasına mani olan ve gaflete sebep olan her şey hiç şüphe yok ki dünyadır. Başta terbiye edilmemiş insan nefsi, şeytan, kâfirler, tağutlar, tağuti sistemler ve onların tüm müesseseleri… İşte bunlar en büyük engellerdir. Güçlü bir cihat sayesinde bu engeller aşılacak, Allah’a kavuşmak mümkün olacaktır.

Dünya hayatının yanında aldatıcı şeytan konusunda da Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde Allah Teala bizleri uyarmaktadır. Fatır Sûresi’nde şöyle buyurulur:

“Ey insanlar! Allah’ın vaadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!

Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. He calls his party to become the only inhabitants of flaming fire. "[9]

Also in this sense, as is commanded in Surah Luqman:

“Ey insanlar! Fear your Lord come against. What is your father's son to, nor in person son's father, The horror of the day can not provide benefits to anything. Şüphe yok ki, Allah's promise. So do not be fooled by this life and do not be fooled by Satan is very deceptive güvendirerek forgiveness of Allah. "[10]

 

Solomon AKYÜZ

 [1] Yunus, 10/24–27

[2] Anbiya, 21/34–35

[3] Mülk, 67/1–2

[4] Hadid, 57/20

 

[5] Al-i İmran, 3/14–15

[6] Cave, 18/45–46

[7] İbrahim, 14/3

[8] Hud, 11/15–16

 

[9] Fator, 35/5–6

[10] Lokman, 31/33

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates