Duyurular

ÜÇ AYLAR

Değerli kardeşlerim hepinizi Allahın selamı ile selamlıyorum. Allahın Rahmeti Bereketi Mağfireti ve İhsanı tüm inananların üzerine olsun.

Kardeşler,

Mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Bu ayların fazileti hakkında birçok kitap yazılmış, birçok vaazlar verilmiştir ama yine de yeterli değildir. Bu ayların faziletindendir ki insanlar çocuklarına bile bu ayların isimlerden takmışlardır.

İşte bu mübarek üç ayların ilki olan Recep ayı içerisinde bulunuyoruz.

Tabii üç aylar deyince ilk önce akla gelen Oruç ve diğer ibadetlerdir.

Recep ayında oruç tutmanın pek çok fazileti ecir ve sevabı vardır. Birçok kimseler bu aylarda oruç tutarsa da, bazılarının buna gücü yetmeyebilir.

Gücü yetmeyen, sağlığı yerinde olmayan kimseler, Recep ayının üç gün başından, üç gün ortasından ve üç gün sonundan oruç tutarsa aynı fazilete, ecir ve mükâfata ererler.

Resulullah sav. Recep Şehrullahdır (oruç günleridir) . Şaban benim ayımdır. Ramazan ise Ümmetimin ayıdır buyurdu.

Resulullah sav Efendimizin Recebe Şehrullah demesinin sebebi; Recep ayı Hak Teala cc. hunun günahları mağfiret edeceği aydır. Allahın sevdiği aydır. Recep ayında kavga etmek, kan dökmek yoktur. Bu ayda Hak Teala cc.hu Enbiyanın tövbelerini kabul etmiş, Evliyasını ise düşmanlarının ellerinden kurtarmıştır. Bir kimse Recep ayını Oruçlu geçirirse, Allah Teâlâ cc. hu o kimseye her halükarda üç şeyi ikram eder.

1-      Geçmiş Günahlarının Hepsini bağışlar.

2-      Kalan ömrünü, çirkin ve ayıp sayılan kötü şeyleri işlemekten korur.

3-      Kıyamet günü susamaktan emin olur.  Diye buyurur.

Bu esnada yaşlı, zayıf bir sahabe ayağa kalkarak Ya Resulellah, ben Recebin hepsini oruç tutmaktan acizim. Ne yapayım diye sordu.

Resullulah sav. Recep ayının ilk, orta ve son günlerini oruçlu geçirirsen aynı sevaba nail olusun. Çünkü bir hesane on katıyla muamele görür. Buyurdu.

-Peygamber Efendimiz sav. Recep mübarek bir aydır. Allah o ayda sevap ları kat, kat arttırır.

-Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, bir sene oruç tutmuş gibi olur.

– Bu ayda kim yedi gün oruç tutarsa cehennem kapıları ona kapanır.

– Kim sekiz gün oruç tutarsa, ona sekiz cennet kapısı açılır.

– Kim on gün oruç tutarsa, Allahtan ne isterse ona verilir.

– Kim onbeş gün oruç tutarsa, gökten bir münadi (haber verici, müjdeci) şöyle seslenir. Bütün geçmiş günahların bağışlandı, haydi amele yeniden başla.

– Kim daha fazla oruç tutarsa, Allah cc.hu ona göre ecrini çoğaltır.

Bazıları dedi ki, Recep ayı cefayı terk, içindir. Yani onun için yaratılmıştır.

Şaban amel ve vefa içindir. Onun için yaratılmıştır.

Ramazan Sıtkı sefa içindir. Onun için yaratılmıştır.

Recep ayı tövbe ve nedamet ayıdır.

Ramazan gurbet (ilahi yakınlık) ayıdır.

Recep hürmet ayıdır.

Şaban hizmet ayıdır.

Ramazan nimet ayıdır.

Recep ibadet ayıdır.

Şaban dünyanın sefasını terk etmek ayıdır.

Ramazan ibadetlerin mükâfatlarını arttıran aydır.

Recep ayında yapılan iyiliklerin sevabına cenabı Hak cc. hu ziyadesi ile verir.

Ramazan ayında da kerametler umulur.

Recep ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne kötülük yaparsa cezasını çeker.

Üç aylar meyveli bir ağaca benzer. Recep ayı, ağacın yapraklı bulunduğu günleri, Şaban ayı ağacın meyveli bulunduğu günleri, Ramazan ayı da meyvesinin toplanacağı zaman gibidir.

Recep ayı Allahtan Mağfirete, Şaban ayı Şefaate, Ramazan ayı hasenatın ziyadesine, leyle-i kadir rahmetinin müminler üzerine dökülüp saçılmasına, arife günü dinin kemaline vesiledir.

Nitekim Cenabı Hak bildirmiştir. Cuma günü duaların kabul edileceğine, Bayram günü müminlerin ateşten azad edilmesine mahsustur diye buyurmuştur.

En güzelini Allah cc.hu bilir. Allaha emanet olun.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates