Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45

Murshid-i-Kamil VISIT ADAP of 1

MÜRŞİD-İ KAMİLİ ZİYARET ADABI

Very Dear brothers and sisters,

Praise be that our Lord, we are very precious, fond of the Lord, Peygamber efendimiz. The separation sav. the way people and introduced us to a Murshid-i-Kamil cling to him. In how much less if we Hamdi.

Of course it mean to love God is to love Muriel Kamil, Prophet come to love means never forget it.

Onlar, That the heirs of the Prophet, her zaman övülmeye layık olmuşlardır. Biz onları ne kadar seversek, onlara ne kadar bağlı olursak Allaha ve Resulüne o kadar bağlıyız demektir. Çünkü onlar hayatlarını insanlığa adamışlardır.

İnsanlığa kendisini adamış Mürşidi Kamil birisini ziyarete gittiğimizde nasıl davranmalıyız.

Tabii ki her konuda olduğu gibi bu konuda da bize örnek olacak olan Peygamber Efendimizdir. Sav. dir

Bu ziyaretlerle ilgili çok güzel bir hadisi aşağıda yazıldığı gibi sizlere naklediyorum.

“Abdulkays kabilesinden bir gurup insan Hz. Rasûlullah’ı (s.a.v) ziyarete geldiler. Başlarında reis olarak Münzir el-Eşec bulunuyordu.

Efendimiz (s.a.v) bir gün evvel onların geleceğini ashabına haber vermiş ve kendilerini hayırla anmıştı.

Kafile Medine’ye gelince, yolcular hızlıca bineklerinden inip hemen Mescid-i Nebevi’ye koştular.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz oturuyordu; geldiler elini ve ayaklarını öptüler.[1] Efendimiz (s.a.v) hepsine merhaba etti; hatırlarını sordu.

Kafile başkanı Münzir el-Eşec (r.a) ise kafilenin yanında idi.

Yükleri yerleştirdi, hayvanları bağladı.

Acele etmedi. Önce kafileye tahsis edilen konaklama yerinde bir gusül abdesti aldı. Elbise koyduğu sandığı açtı; içinden temiz ve beyaz elbiselerini çıkarıp giyindi.

Sonra mescide girdi, iki rek’at namaz kıldı, dua etti. Dua’dan sonra kalkıp huşû, edep ve sükûnet içinde Hz. Rasûlullah’a doğru yürüdü.

Allah Rasûlü (s.a.v) bir tarafına yaslanmış ve ayağının birisini dikmiş bir şekilde oturuyordu.

Onun bu edeb ve huşû içinde geldiğini görünce oturduğu yerde doğruldu ve ayağını topladı “Buraya gel ey Eşec!” diyerek yanına çağırdı, sağ tarafına oturttu, merhaba etti ve kendisine iltifatta bulundu.[2] Bu davranışı ile onun diğerlerinden daha faziletli olduğunu gösterdi.[3] Münzir el-Eşec (r.a), Allah Rasûlü’nün elini tuttu ve öptü.[4] Efendimiz (s.a.v): “Ey Münzir, sende Allah ve Rasûlünün sevdiği iki haslet var.

Onlar, hilim ve sükûnetle hareket etmektir.” buyurdu.

Münzir (r.a): ‘Ya Rasûlallah! O hasletleri ben mi kazandım, yoksa fıtratıma Allah mı koydu?’ he asked,

Efendimiz (s.a.v): “Onları senin fıtratına Allah koydu.” buyurdu.

Bunun üzerine Münzir (r.a): “Allah ve Rasûlü’nün sevdiği iki hasleti benim fıtratıma koyan Allah’a hamdolsun.” dedi.’[5]

Zannederim bu Hadis-i Şerif bizlere Mürşidimizi ziyaret ederken nasıl davranacağımız hakkında çok güzel bir örnek olmuş oldu.

Bendenizde Hacı Babamın sohbetlerinde dinlemiştim.

Hacı Babamız da Mürşidi Hacı Mustafa Hayri Babayı ziyarete gittiklerinde, Önce, abdestlerini alırlar (Gusul) Trabzon’dan yanlarında getirdikleri temiz elbiseleri giyer Mürşitlerini öyle ziyaret ederlerdi.

Hatta eve doğru giderken Tekbir ve Selatü Selam getirirlerdi.

Bu iki güzel olay bize ışık olsun, bizde Mürşidimizi ziyarete giderken aynı yolları izlememiz gerekir.

Çünkü Onlar, Bize Allah ve Resulünün bir emanetidir.

Mürşidimize karşı yapacağımız hürmet Allah ve Resulüne karşı yapılmış sayılır.

Everything he knows the most beautiful God.

Dear Brothers and Sisters, bu konu üzerinde (Mürşid-i Kâmili ziyaret hususunda) seri olarak birkaç başlık altında yazmaya çalışacağız. İnişaallah. Takip edilirse faydası olacağı kanaatindeyim.

Be commend to God.

[1] Nesaî, İman 6. (No: 5006)

[1] Buhari, İman 37; Muslim, İman, 1

[1] Abu Dawood, Edeb, 148; Beyhakî, Sünen-i Kübrâ, VII, 102[5] Muslim, İman, 25-26; Abu Dawood, Edeb, 148

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates