Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0532 741 91 91 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45

Kameri Aylar

KAMERİ AYLARIN ANLAMLARI

 

1– MUHARREM: Kameri ayların birincisidir. Haram edilmiş olan. Müslümanlıktan evvel Araplar arasında bu ayda muharebeyi bu aya muharrem adı verilmiştir. Tahrim olunmuş.

2- SAFER: İkinci aydır. Boş ve Hâli olmak. Bu ay içinde bir kabile başka bir kabile ile savaşacak olsa Araplar onu dümdüz ve boş hale getirdiklerinden bu isim verilmiştir.

Bu ayda Mekke halkı şehri boşaltarak yolculuğa çıktıkları için bu ismin verildiği de söylenmiştir.

3- RABÎUL-EVVEL: Üçüncü aydır. İlkbahar; Çiçeklerin açıp, otların bittiği mevsim. Bu iki aya rabî (buhar) denilmesindeki sebep: Araplar bu aylarda develerini ot ve yeşilliklerinden faydalanması için salıvermelidir.

4- RABÎU`L-ÂHİR: Dördüncü aydır. Sonbahar.

5- CEMAZİYEL EVVEL (CÜMADA’EL-ÛLA): Beşinci aydır. İlk mazi, geçmiş.

6- CEMAZİYEL AHİR (CUMADA’L ÂHİRA): Altıncı aydır. Son mazi, Bu iki ayda soğuklar şiddetlenip suları dondurduğundan (donma manasına gelen CUMADÂ adı verilmiştir. Müennes olan (Arapça da dişilik alameti taşıyan) yalnız bu iki ay vardır. Çünkü (CÜMADA) kelimesi ancak müennesler için kullanılan FUALÂ ölçüsündedir.

7- RECEP: Yedinci aydır. Azametli, heybetli, tazim etmek, Cennet’te bir nehir ismi. Araplar bu ayda tanrılarına saygı gösterdikleri ve savaşı helal saymadıkları ve Araplarca kutsal sayılan diğer aylardan ayrı bir sırada bulunduğu için RECEBÜ`L-FERD(=TEK VE YALNIZ RECEP) de denilir. Diğer mukaddes sayılan aylar –sıra ile-Zü’lka’de, Zü’l-hicce, muharremdir. Bunla arka arkayadır. Recep ise tektir.

8- ŞABAN: Sekizinci aydır. Aralık, fasıla, bu ayda kabileler su aramak yahut yağma ve savaş yapmak için etrafa dağıldıklarından (ayrılma ve dağılma manasına gelen) ŞABAN adı verilmiştir.

9- RAMAZAN: Dokuzuncu aydır. Yanmak demektir, çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Şiddetli sıcak günler ve şiddetli güneş vakaları bu ay içinde meydana geldiğinden bu aya (kızgın ve şiddetli sıcak demek olan) RAMAZAN adı verildiği nakil edilmiştir.

10- ŞEVVAL: Onuncu aydır. Dişi develerin bu ayda kızgınlıklarının artması veya gebeliğe alâmet olmak üzere kuyruklarını yukarıya kaldırmaları gösterilmektedir. Sütler bu ayda azaldığı için bu ismi almıştır.

11- ZİLKA’DE: On birinci aydır. Cahiliye devri Arapları tarafından hurmaların olgunlaşması ve mahsulün toplanması manasında kullanılmaktaydı. Çünkü Araplar bu ayda oturur, sefere ve savaşa çıkmazlardı.

12- ZİLHİCCE: On ikinci ve kameri ayların sonuncusudur. Bu ay kameri yılın son ayıdır. Araplar bu ayda hacca kasıt ve niyet ettiklerinden (kastetmek anlamında olan) bu isim

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates