Duyurular

İsmi Celal

İSM-İ CELAL

 

Euzübillahimineşşetanirracim bismillahirrahmanirrahim

Rahmeti İlahi’den kovulup taşlanmış Şeytan’dan Allah (CC) Hz.leri ‘ne sığınırım. Rahman ve Rahîm olan Allah (CC) Hz.lerinin adıyla.

Allah: Varlığı zorunlu ve bütün övgülere layık bulunan zatın özel ve en kapsamlı adı

1- Ya Rahman: Esirgeyici, bütün mahlûkatına rahmetiyle muamele eden (dünyada)

2- Ya Rahim: Bağışlayan, esirgeyen.

3- Ya Melik: Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi.

4- Ya Kuddüs: Her eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

5- Ya Selam: Esenlik veren.

6- Ya Mü’min: Güven veren, vaadine güvenilen.

7- Ya Müheymin: Her şeyi gözetip yöneten.

8- Ya Aziz: İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkânsız olan.

9- Ya Cabbar: İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren.

10- Ya Mütekebbir: Azamet ve yüceliğini izhar eden.

11- Ya Halik: Takdirine uygun bir şekilde yaratan.

12- Ya Bari: Bir model olmaksızın canlıları yaratan.

13- Ya Musavvir: Şekil ve özellik veren.

14- Ya Gaffar: Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan.

15- Ya Kahhar: Yenilmeyen yegâne galip.

16- Ya Vahhab: Karşılık beklemeden bol bol veren.

17- Ya Rezzak: Bedenlerin ve Ruhların gıdasını yaratıp veren.

18- Ya Fettah: İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan.

19- Ya Alim: Hakkıyla bilen.

20- Ya Kabıt: Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan.

21- Ya Basit: Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan.

22- Ya Hafıd: Alçaltan, zillete düşüren.

23- Ya Rafi: Yücelten, izzet ve şeref veren.

24- Ya Muiz: İzzet veren, aziz kılan.

25- Ya Müzil: Alçaltan, Zillete düşüren.

26- Ya Semi: Her şeyi işiten.

27- Ya Basir: Her şeyi gören.

28- Ya Hakem: Son hükmü veren.

29- Ya Adl: Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen.

30- Ya Latif: En ince işlerin bütün inceliklerini bilip, sezilmez yollarla karşılayan.

31- Ya Habir: Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.

32- Ya Halim: Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen.

33- Ya Azim: Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu.

34- Ya Gafur: Bütün günahları bağışlayan.

35- Ya Şekur: Az iyiliğe çok mükâfat veren.

36- Ya Aliyy: İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın.

37- Ya Kebir: Pek büyük.

38- Ya Hafız: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, dengede tutan.

39- Ya Mukit: Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan.

40- Ya Hasib: Kullarına yeten, onları hesaba çeken.

41- Ya Celil: Azamet sahibi.

42- Ya Kerim: Fazilet türlerinin hepsine sahip.

43- Ya Rakib: Gözetleyip kontrol eden.

44- Ya Mucib: Dileklere karşılık veren.

45- Ya Vasi: İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan.

46- Ya Hakim: Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan.

47- Ya Vedud: Çok seven, çok sevilen.

48- Ya Mecid: Şanı, şerefi çok üstün olan.

49- Ya Bais: Ölümden sonra dirilten.

50- Ya Şehid: Her şeyi gözlemiş olarak bilen.

51- Ya Hakk: Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

52- Ya Vekil: Güvenilip dayanılan.

53- Ya Kaviyy: Her şeye gücü yeten, kudretli.

54- Ya Metin: Her şeye gücü yeten, kudretli.

55- Ya Veliyy: Yardımcı ve dost.

56- Ya Hamid: Övülmeye layık.

57- Ya Muhsi: Her şeyi tek, tek bütün ayrıntıları ile bilen.

58- Ya Mubdi: İlkin yaratan.

59- Ya Muid: Tekrar yaratan.

60- Ya Muhyi: Can veren. 61- Ya Mümit: Öldüren.

62- Ya Hayy: Ebedi hayatla diri.

63- Ya Kayyum: Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup, kainat idare eden.

64- Ya Vacid: İstediğini, istediği vakit bulan.

65- Ya Macid: Şanı, şerefli.

66- Ya Vahid: Bölünüp parçalara ayrılmaması, benzerliğinin bulunmaması anlamında tek.

67- Ya Samed: Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni.

68- Ya Kadir: Her şeye gücü yeten, kudretli.

69- Ya Mukdedir: Her şeye gücü yeten, kudretli.

70- Ya Mukaddim: Öne alan.

71- Ya Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

72- Ya Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.

73- Ya Ahir: Varlığının sonu olmayan.

74- Ya Zahir: Varlığını ve birliğini belgeleyen bir çok delilin bulunması açısından aşikar.

75- Ya Batın: Zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli.

76- Ya Vali: Kainata hakim olan onu yöneten.

77- Ya Müteali: İzzet, şeref ve hükümranlık bakımındanen yüce, aşkın.

78- Ya Berr: İyilik eden, vaadini yerine getiren.

79- Ya Tevvab: Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

80- Ya Muntekım: Suçluları cezalandıran.

81- Ya Afüvv: Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden

82- Ya Rauf: Şefkatli.

83- Malik’ül-Mülk: Mülkün ebedi ezeli sahibi.

84- Zülcelali ve’l-İkram: Azamet ve kerem sahibi.

85- Ya Muksit: Adaletle hükmeden.

86- Ya Cami: Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

87- Ya Ganiyy: Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey ona muhtaç.

88- Ya Mugni: Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.

89- Ya Mâni: Dilemediği şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan. 90- Ya Darr: Zarar veren.

91- Ya Nafi: Fayda veren.

92- Ya Nur: Nurlandıran, nur kaynağı.

93- Ya Hadi: Yol gösteren, murada erdiren.

94- Ya Bedi: Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan.

95- Ya Baki: Varlığının sonu olmayan.

96- Ya Varis: Varlığının sonu olmayan.

97- Ya Raşit: Bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici.

98- Ya Sabur: Çok sabırlı olan,

99- Ya Seddar: Ayıpları örten. [1]

“Celle celâlühu amme nevaluhu velâilahe ğayruhu”

   

Kaynak: [1] Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates