Duyurular

NASİHATLER

NASİHATLER

Değerli Kardeşlerim,

Hepinizi Allahın Selamı ile selamlıyorum.

Esselamun aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Rabbimizin Rahmeti, Bereketi, Mağfireti tüm inananların üzerine olsun.

 

Değerli Kardeşlerim,

İnsanoğlu kötü huyundan kurtulup, iyi huy edinmek isterse, şu üç şeye riayet etmesi onu yüceltir.

1-      Mahviyet, yani kendini her şeyden küçük görmek. Mahviyetinde küllü (Tüm azaları) ile yok olmak.

Benlik, gurur, kibirden uzak olmak, benliği yıkmak.

2-      Kabahati örtmek. Bir kimsenin ahlakında bir kusur görülse o kusuru bir hikmete bağlayıp buğz  ( Buğz; sevmemek, kin gütmek, hoşlanmamak ) ve hırslanmadan o kişiyi güzel lisanla ikna etmeli.

 Şayet o kişide düzelme görülmüşe asla benim telkinimdendir (uyarımdandır)  dememeli. Bu Allah cc.dandır  demelidir.

Şayet söylenen hiç tesir etmemişse, yine Allah cc öyle istemiştir demelidir. Ve kendisini o kimseden alçak görmelidir.

3-      Dünya sevgisi. Bütün dünya metaı( Meta; dünya malı, ticaret malı elde bulunan sermaye)  üzerinde bulunmak. Hâlbuki mahlûkat ve mevcudat her hangi bir şey sevilirse o sevdiğimiz şey, Allah cc nun bir eseri olduğunu unutmamalıdır. Zira yalnız o eseri seversek, o nesneyi kendimize mabut edinmiş oluruz. Halikı bırakıp mahlûka tapmış oluruz.

Her ne sevilirse onda Allah cc. un Tecelli’yatının olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Her şeyi yaradan o dur.

Şu dört şeyi unutmamak lazım.

1-      Bütün yaptığım hayır hasenat, tesbihat, zikir, evrat  bunlarla gururlanmamak. Elimdekini kaybederim korkusu içinde olup, ümitle korku arasında olmak.

2-      Teveccüh. Yani yönelme,  sevgi ve ilgi gösterme manasındadır. Mürşidine her müridin teveccüh göstermesi müridin ilerlemesine vesile olur.

3-      Rabıta. Yani bağlılık, bağlayan, ilgili, ilişikli manasındadır. Rabıtasız ibadet evrad’ın (Evradın, Anlam: Arapça, virtler demektir. Her vakit dil ve ağızda dolaşan söz. Tarikatların pirleri veya onlardan
sonra gelen şeyhler tarafından düzenlenen virtler, müritler tarafından belli bir zamanda belli bir sayıda,
bireysel veya toplu olarak çekilir.)  lezzetine müşahede olunamaz. Lezzetsiz feyizsiz olur. Ben Rabbimi görmüyorum ama o beni görüyor, benim her halimi biliyor, işitiyor bu düşünceye rabıta denir.

4-      Murakabe. Yani gözetleme bakma. Gözaltında bulundurma. Kişi kendini bir şişeye benzeterek, şişeyi yere çalar, kırar yok eder. Sonra dünyada sena rüzgârları ile savrulup, yok olma, kendinden ve bu âlemde bir şeyin kalmaması böyle düşünmek. Bunu kendine hal edinmek. Yukarıda saymış olduğumuz bu dört şey müridin tefeyyüz etmesini sağlar. En güzeline Allah cc bilir. Selam ve dua ile Allaha emanet olun.

Ne güzel söylemiş Aşık yunus

Mülk-ü bekadan gelmişem

Fâni cihanı neylerem

Ben dost cemalin görmüşem

Hûr-i cinanı neylerem

Vahdet meyinin cür`asın

Mâşuk elinden içmişem

Ben dost kokusun almışam

Misk i reyhanı neylerem

İsa gibi yeri koyup

Gökleri seyran eylerem

Musayı didar olmuşam

Ben “len terani” neylerem

İsmail`in Hak yoluna

Canımı kurban eylerem

Çünki bu can kurban sana

Koç kurbanı ben neylerem

Aşık Yunus mâşuk ile

Vuslat bulunca mest olur

Ben şişeyi vurdum taşa

Namus u ârı neylerem

Her şeyin en güzelini Allah bilir. Selam ve Dua ile Allaha emanet olunuz.

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates