Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45

ACCIDENT-1

ACCIDENT-1

Değerli kardeşlerim hepinizi Allahın selamı ile selamlıyorum.

Verahmetullahi aleykum ve esselamu Barakaatuh.

mercy of our Lord, fertility, Peace be upon all believers forgiveness.

Dear brothers and sisters, Last week, at the end of our conversation, Fascia is not knowledge orders.

Fascia is clear from the actions. He had finished.

This week, we will endeavor to better understand stand on these issues. İnişaallah.

Dear brothers and sisters,

Discretion, sözlük anlamı olarak, kader ezeldeki hüküm, Allahu Tealanın ezelde her şey için vermiş olduğu hüküm anlamına gelir.

Bu kelime kadere iman, (hayrı ve şerri ile kadere ve kazaya iman) şeklinde de ifade edilmektedir.

Kur’anı kerimde bu konularla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Kader ve Kaza kelimeleri bir arada ifade edilmektedir.

İslam inancına göre her şeyin takdiri, ilahi kadere uygun olarak, yeri ve zamanı geldiğinde yaratılmıştır. Burada önemli olan, bu anlamları iyi anlamak ve her şeyin ezelde Allah cc.hu tarafından takdir ve tayin edildiğini bilmektir.

Kader lügat anlamı ile, Allah cc.hu her şeyi bilen, ilim sahibi ve irade sahibi (her şeyi yazmaya muktedir) anlamına gelmektedir.

Kainatta, olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacakların, henüz onlar olmadan Allah’ın ezelde bilmesi ve takdir etmesidir.

Kaza ise, Allah cc. hunun Kudret (her şeye gücü yeten) Tekvin ( Her şeyi meydana getirmeye devam eden) anlamlarına gelmektedir.

Bu sıfatlara inanan kaza ve kadere de iman etmiş olur.

Peygamber Efendimizin s.a.v meşhur olan Cibril hadisi de delil sayılarak, kaza ve kadere iman şeklinde iman esasları arasında altıncı esas kabul edilmektedir.

Binanalayh her şey ilahi bir ölçüye bağlı olarak ezelde takdir ve tayin edilmiştir. Örneğin, buğday tohumu veya hurma çekirdeği kendilerine özgü öyle bir ölçü ve belirli özelliklerle takdir ve tayin edilmişlerdir ki, birinden yalnız buğday, diğerinde de yalnız hurma yetişir. Her bitkinin, her ağacın veya her hayvanın tohumu da öyledir.

O, halde Kader, bu âlem ve âlemin içindeki yaratılan her şey hikmete göre yaratılmıştır. Anlamına gelir. Kader, İnsanoğlunun varlığının devamında esas olan, ilahi bir ölçü ilahi bir kanundur.

Kader, Kur’anı Kerimde şöyle ifade edilmektedir. Şüphesiz biz her şeyin mahiyetini, beli bir ölçüye (Kadere ilahi takdire) göre yaratık. (Kamer 49 ayet)

Allah-u Teâlâ her şeyi yaratmış, yaratmış olduğu her neyse her birisine belirli bir nizam, vererek onun kaderini takdir ve tayin etmiştir.

Rabbimiz yaratmış olduğu ve yaratacak olduğu bütün varlıkların özelliklerini, ne yapacaklarını hak veya batılı, hayrı veya şerri, sevap veya ikap (İkap ne anlama gelir ; güç, kuvvet, kudret, hile, azap, ikap, helak, tedbir, şiddet, mücadele etmek, hilekar davranmak, yarışmak, güç, tedbir) ezelde tayin etmiştir.

Başka bir ifade ile Kaza; Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratmasına denir.

Bize düşen bütün bunlara inanmaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates