Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45

Fasting RELATED VERSES

Fasting => Oruçla ilgili Ayetler
Of Surah Al-Baqarah 183 . Ayetinde
Ey iman edenler! to refrain from fasting to Allah,, from you as an obligation incumbent on the previous, Suppose you have been made well.

Of Surah Al-Baqarah 184 . Ayetinde
Oruç, number of days;. Who is sick of you, or if the trip, Number of days the amount can not keep other days. Fasting to those who can not afford a poor satisfaction ransom However verir.43, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

Of Surah Al-Baqarah 185 . Ayetinde
(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.

Of Surah Al-Baqarah 187 . Ayetinde
Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.44 Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz.45 Allah (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. However you approach your spouse in the mosque when the itikaf. Bunlar, Are the limits ordained by Allah. The approach to these limits. Allah, So fear itself, thus explain revelations people.

Of Surah Al-Baqarah 196 . Ayetinde
Hajj also, also complete Umrah for Allah. Eğer (düşman, disease and similar reasons) If no longer send you blocked from easy victims. these victims, Do not shave your heads until they arrive instead. Who would bother any of you is ill or early (also forced to shave)s ransom or fasting, or giving charity, or must sacrifice. When you are in confidence to anyone wishing to use the pilgrimage as umreyl, The victims of the easy cuts. The victim can not be found in one of three pilgrimage, When you return to the seven also (including) a full ten days of fasting. It (status), family is not around to Masjid al-Haram. The fear Allah and know that Allah is severe in punishment.

Surah Nisa of 92 . Ayetinde
A believer is not something that would kill a believer. Yet another is accidental. A believer who is not freed slave kills a believer by mistake and should pay the family diet as long as they donate. (Killed one) and if found to be a community of believers who your enemy, mü’min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Mâide Sûresinin 89 . Ayetinde
Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkanı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.

Mâide Sûresinin 95 . Ayetinde
Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ’be’ye hediye olarak varmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (It) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir..

Tevbe Sûresinin 112 . Ayetinde
Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, bowing and prostrating who, are prevented from commanding good and evil are the limits ordained by Allah protects the right. good news for the believers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates