Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45

ZEKATLA İLGİLİ AYETLER

Zakat in the Quran

Kerimiye our beautiful Qur'anic verses related to the zakat. Kuranda geçen zekat ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda zekat ile alakali tahmini 31 ayet geçiyor
2:43 Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.
2:83 Hani bir vakitler İsrailoğulları’ndan şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: Allah’dan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, to orphans, You will also do good to the helpless, To say to the people promise to beauty, To prayers, Will give zakat. You then return to your little promise to be exceptional, Are you still going.
2:110 See you to make the right prayer and give alms! Whatever you do for your own self, no, You will find it with Allah. surely, Allah sees well all that ye do.
2:177 Face your base east, Do not turn on the west side of the base is not maturity. But for the one that are on, Allah’a, The Last Day, meleklere, kitabav to those who believe in all the prophets, yakınlığı olanlara, to orphans, yoksullara, those left on the road, and prisoners who beg gladly give cost recovery. The prayer, They give Zakat. fulfilling the words of a treaty when, especially in cases of severe illness and hardship and in time of war or are showing patience and determination, that they are also right here, they are also protected.
2:277 But those who believe and do good deeds, Ignorance of giving zakat directly prayers Lord has surely reward in solid. As there is no fear them, they do not grieve.
4:77 Themselves, “Pull your hands in the war, The prayer, zekatı verin” Did not you see the so-called? Over to the right of the people to a written internal wars, as fear God, even more afraid, and “Our Lord! Why did not you write us fight? What happens to us a little while longer know if you had a little more alive we?” derler. Give Onlra: “Although less nor enjoy world, hereafter, It is better for those who fear Allah, and you will not be unfair to make up.”
4:162 But that they were from and who believe in knowledge, to thee and to those before you have faith downloaded. Onlar, The prayer, giving alms, those who believe in Allah and the Last Day. That will give them a great reward.
5:12 Allah, He had received word from İsrailoğu. We sent them two investigators from the Internal… God had said: ” Ben, I'm definitely with you. Prayer makes you straight, Giving alms, I believe your prophet and your location to help them, (mallarınızı) If you exert beautifully the way of Allah, surely cover your sins and protect you from the bottom of rivers flowing. But whoever of you also, If after swearing, It is deviated from the straight path.
5:55 Your God is real friendly, He is the Messenger and those who believe that the charity makes the prayer and who bow down.
7:156 “And wrote us a favor in this world and, and the hereafter. We have indeed repented and returned to your guidance.” He said, azabım was, Hit him I wished I, They have also mercy , o ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle korunanlara, zekatını verenlere ve âyetlerimize inananlara mahsus kılacağım.
9:5 Şu haram aylar bir çıktı mı artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün, yakalayın, hapsedin ve bütün geçit başlarını tutun. Eğer tevbe ederler ve namaz kılıp zekatı verirlerse onları serbest bırakın. surely, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
9:11 Eğer tevbe ederler, The prayer, zekatı verirlerse dinde kardeşleriniz olurlar. Biz âyetleri, bilen bir kavme açıklarız.
9:18 Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, The prayer, zekatı veren ve Allah’dan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.
9:60 Sadakalar ancak şunlar içindir: Fakirler, yoksullar, o işte çalışan görevliler, müellefe-i kulûb (kalbleri İslâm’a ısındırılacaklar), köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar. Allah tarafından böyle farz kılındı. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
9:71 Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, The prayer, zekâtı verirler, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.
19:31 “Beni, nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti.”
19:55 Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti.
21:73 Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir.
22:41 Onlar (o müminlerdir) ki, eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar, They give Zakat, iyiliği emrederler ve fenalığı yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah’a âittir.
22:78 Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim’in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur’ân’da, Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını veren O’dur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah’a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!
23:4 Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler,
24:37 Birtakım insanlar (Allahı tesbih ederler) ki, ne ticaret ne de alış veriş onları Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.
24:56 Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.
27:3 Ki o (müminler) namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler.
30:39 İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz, Allah yanında artmaz. Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onlar, malları kat kat artmış olanlardır.
31:4 Onlar, The prayer, They give Zakat, âhirete de kesin olarak inanırlar.
33:33 Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliyet devrinde olduğu gibi süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulü’ne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor.
41:7 Onlar, zekatı vermezler, ahireti de inkâr ederler.
58:13 Gizli (özel) bir şey konuşmanızdan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz? Fakat Allah da sizi affetti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
73:20 Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını, seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan böyle Kur’ân’dan size ne kolay gelirse okuyun. Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah’ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun için Kur’ân’dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, The prayer, zekatı verin ve Allah’a güzel bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarfedin). Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah’tan bağış dileyin. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
98:5 Halbuki onlar, dini sadece Allah’a tahsis ederek, Allah’ı birleyerek, ancak Allah’a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates