Duyurular
Tel: 0462 321 56 08 Tel: 0462 321 01 03 Tel: 0212 571 61 30 Tel: 0212 491 16 16 Tel: 0462 326 00 19 Tel: 0462 341 27 45

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER

Cuma Günü İle İlgili Hadisler

• Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cuma namazına üç (grup) insan katılır: 1) Kişi var, namaza katılır, boş konuşma yapar. Bunun namazdan hissesi, o konuşmasıdır. 2) Kişi var namaza gelir dua eder. Bu kimse Allah’a duada bulunmuştur, Allah dilerse onun istediğini hemen verir, dilerse vermez. 3) Kişi vardır, namaza gelir sadece dinler ve sükut eder, mü’minlerin arasından yararak geçmez, kimseye eza vermez. Onun bu namazı, daha önce geçen cumaya ve fazladan da üç güne kadar (günahlarına) kefarettir. Bu hal Cenab-ı Hakk’ın şu sözüne binaendir: “Kim bir hayır yaparsa bu kendisinden on misliyle kabul edilir” (En’am 160).

• Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cuma namazı, except for four people on every Muslim to do the rest of the community is a wajib hakk'. These four persons are exempted from Friday: Slave, kadın, children and patients.”
In one story, it is stating: “When Friday by, There are angels each door of the mosque, sequentially from the first writers. I have (painful) seated off books, listening to the chanting expenses.”

• sunrise is the most auspicious day on Friday. Adam was created on that day, that day was put in heaven, and again was removed that day in paradise.
• A person taking ablution beautifully income for Friday prayers, If he listens to the sermon audio extraction, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.
• Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur.
• Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.
• Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın.
• Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir.
• Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir.
• Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır.
• After taking a one-size ablution as he cleaned from Friday cünüplük as victims if they have a camel go to Friday prayers reward early wins. If a cow went a second time, If the third time to win the reward as if he sacrificed a horned ram. a chicken goes in the fourth hour, If all goes as the fifth hour you get the reward given an egg to charity. Imam quit the pulpit of the angels joined the ranks of the community to listen to the sermon.
• There is a time on Friday, if they come across a Muslim praying in the time he wants something from God, Allah will surely wish him.
• Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah (sav)’den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: Yup, duydum Babam, Prophet (sav)’i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir.
• Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur.
• Cum’a gecesi veya cum’a günü vefat eden hiçbir müslüman yoktur ki, Allah onu kabir fitnesinden korumamış olsun.
• Hz Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm cum’a gününden bahis açıp dedi ki: “Onda bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir.” Bunu söylerken (The Messenger of Allah) eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu.” Buhari, Cum’a 37, Talak 24, Da’avat 61; Muslim, Cum’a 13, (852); Muvatta, Cum’a 15, (1, 108); Nesai, Cum’a 45, (3, 115, 116)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates